วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกาศรางวัล Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ประกาศรางวัล Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน คัดเลือกผู้ชนะการนำเสนอผลงาน จาก 37 โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จากทั่วประเทศ ได้ 16 รางวัล...

ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) และกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) กล่าวว่า หลังการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่ายถวายเจ้าฟ้านักอ่าน มีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเกือบ 3,932 แห่ง ครอบคลุมนักเรียนกว่า 1 ล้านคน โดยเลือกเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สามารถเริ่มคิดวิเคราะห์ได้ดีและมีความนิ่ง ขณะที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพิ่งเริ่มต้น ประถมศึกษาปีที่ 6 อาจกังวลการสอบเข้าสถาบันต่างๆ ทั้งนี้ ได้แบ่งโรงเรียนที่เข้าประกวดเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ ตามจำนวนของนักเรียน ทั้งนี้ เหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ลงพื้นที่ 4 ภาค เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลของโรงเรียนและเด็กนักเรียน พร้อมเก็บคะแนน จนได้โรงเรียนทั้ง 37 แห่ง ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 12 แห่ง ขนาดกลาง 12 แห่ง และขนาดใหญ่ 13 แห่ง เพื่อนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ชนะ

ในการแข่งขันรอบสุดท้าย จาก 37 โรงเรียน โดยรางวัลแบ่งเป็น 4 ประเภท คือรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชย ซึ่งได้ผู้ชนะดังต่อไปนี้

รางวัลชมเชย กลุ่มละ 2 รางวัล รวม 6 รางวัล จะได้รับโล่ จากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เงินสนับสนุนส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนละ 5,000 บาท และทุนการศึกษาให้นักเรียน คนละ 1,000 บาท ได้แก่

กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดหนองตาแก้ว สุพรรณบุรี
กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ลำปาง โรงเรียนร่มเกล้า 2 อุดรธานี
กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โรงเรียนบานตะบิงติงงี ยะลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัล จากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เงินสบันสนุนส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนละ 20,000 บาท และทุนการศึกษา ให้นักเรียน คนละ 2,000 บาท ได้แก่
กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา
กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนบ้านท่าเรือ ภูเก็ต
กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัล จากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เงินสบันสนุนส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนละ 30,000 บาท และทุนการศึกษา ให้นักเรียน คนละ 3,000 บาท ได้แก่
กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง สงขลา
กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ สงขลา
กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนและครู 2 รางวัล เงินสบันสนุนส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนละ 40,000 บาท และทุนการศึกษาให้นักเรียน คนละ 5,000 บาท ได้แก่
กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดท่าแค ลพบุรี
กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนบ้านดอนสูง ตราด
กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ได้รางวัล ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู จะได้รับเกียรติบัตร และนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษา คนละ 1,000 บาท

นางบุญธิตา น้ำหอม ครูบรรณารักษ์และครูผู้ดูแลโครงการ โรงเรียนปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา เจ้าของรางวัลชนะรางวัลชนะเลิศ ในกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก สมกับที่เราเหนื่อยมาตลอด ถึงจะได้หรือไม่ได้ก็ตาม เราก็ภูมิใจเพราะผลที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเด็กจริงๆ ผลสำรวจของเด็กดีขึ้น เราได้พัฒนาการอ่านหนังสือของเด็กจากที่อ่านไม่ได้จนอ่านได้ มันเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ เหมือนได้ทำบุญอะไรที่มหาศาล สิ่งที่เป็นต้นแบบ คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นแบบอย่างของการอ่านอย่างแท้จริง ถ้าเราอยากให้ลูกเป็นอย่างไร เราต้องเป็นแบบนั้นให้ลูกเห็น สิ่งที่ได้วันนี้ คือเราอ่านแล้วเอาไปถ่ายทอดสู่ลูก อย่างหนังสือเรื่อง ขบวนการไม้กางเขน ก็สอนไว้ว่าต่อให้เป็นคนที่ต่างเชื้อชาติ ต่างฐานะ แต่ถ้ามีจุดมุ่งหมายเดียวก็สามารถอยู่ในขบวนการเดียวกันได้

"ได้มีการปลูกจิตสำนึกให้รักการอ่าน เข้าห้องสมุด จัดกิจกรรมหลากหลาย ให้เด็กสนใจอยากเข้าไปใช้บริการ เรียกว่ามีความรู้ในทุกมุมของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นมุมต้นไม้ ศาลา หรือที่ต่างๆ ก็มีความรู้ ซึ่งตอนนี้เห็นว่าเด็กของเราได้ความรู้แล้ว เพราะจากตอนแรกที่เด็กอ่านหนังสือไม่ได้ ไม่คล่องจากการประเมินของเขตพื้นที่ที่มีแบบทดสอบ หลังจากที่เข้าร่วมโครงการและมีการพัฒนา โดยเฉพาะการอ่านของเด็กโดยการจัดชุด ฝึกจากนวัตกรรม ทำวิจัย และส่งเด็กมาอ่านกับครูในช่วงพักกลางวัน มีการพัฒนาการทดสอบทุกเดือน จนเด็กส่วนใหญ่สามารถอ่านได้ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ยังไงก็ต้องดำเนินการสานต่อโครงการ ให้เด็กได้รักการอ่าน เดินชนความรู้ตลอดเวลา" ครูบุญธิตา กล่าว

ด.ช.ชยุตม์ วานุนาม หรือน้องปาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดท่าแค ลพบุรี เจ้าของรางวัลชนะเลิศ ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจมากกับรางวัล ได้เข้าร่วมโครงการนี้เพราะได้ค้นหาในอินเทอร์เน็ต และค้นเจอคำว่า Read Thailand จึงไปเสนอกับผู้อำนวยการโรงเรียนและบอกกับเพื่อนในชั้นเรียน ต่างก็เห็นว่าเป็นโครงการที่ดี จะส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ครูก็แนะนำให้ทำผลงานต่างๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก็นำไปแบ่งกันทำ แบ่งกลุ่มกัน โดยผลงานที่ทำคือ ผ้าป่าความรู้ โดยจะไปอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ พอจบเล่มก็จะมาสรุปใจความสำคัญใส่สมุดพร้อมตั้งคำถามให้กับครูตรวจ แล้วจะนำไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน ในชั่วโมงรักการอ่านก็จะใช้กิจกรรม ปิงปองมหาสนุก โดยให้เพื่อนหยิบปิงปองมาแล้วให้ตอบคำถามตามเลขที่ในปิงปอง ถ้าตอบถูกก็อาจจะได้รับรางวัล นอกจากนี้ก็จะมีธนาคารความรู้ ที่จะให้อ่านหนังสือพระราชนิพนธ์หรือหนังสือทั่วไป แล้วก็นำมาสรุปใจความสำคัญลงสมุด แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

"อ่านไปทั้งหมด 13 เล่ม เป็นหนังสือในโครงการ ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ ที่ชอบก็คือ แก้วจอมแก่น พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระอานนท์ หนังสืออ่านไม่เบื่อ อ่านสนุกได้ความรู้ แก้วจอมแก่นก็จะสอนเกร็ดความรู้ต่างๆ พระโมคคัลลานะที่สอนว่าการพูดจาส่อเสียดผู้อื่นตายไปจะกลายเป็นเปรต พระสารีบุตร พระอานนท์ สอนว่าการอยู่ในศีลในธรรมจะมีผีคุ้มครอง เลยแนะนำให้เพื่อนและน้องให้อ่านหนังสือ จนตอนนี้แทบทุกคนในโรงเรียนอ่านหนังสือมากขึ้น ได้รางวัลมาคนแรกที่จะบอกคือย่า เพราะย่าเป็นคนปลูกฝังให้รักการอ่าน หลังทำงานบ้านย่าจะบอกให้อ่านหนังสือให้ย่าฟัง การอ่านหนังสือทำให้เราได้รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" น้องปาน กล่าว

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ประกาศรางวัล Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน คัดเลือกผู้ชนะการนำเสนอผลงาน จาก 37 โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จากทั่วประเทศ ได้ 16 รางวัล... 8 เม.ย. 2557 16:16 8 เม.ย. 2557 17:02 ไทยรัฐ