วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกร. ชี้ศก.ไทยไม่แน่นอน 3 เดือนแรกสูญแสนล้าน

กกร.ชี้เศรษฐกิจไตรมาส 2 ไม่ต่างไตรมาสแรก ส่วน 3 เดือนแรก เศรษฐกิจไทยเสียโอกาสไปแล้วกว่า 1 แสนล้าน คาดจัดตั้งบอร์ดบีโอไอเสร็จ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ...

นายชาติศิริ โสภณพนิช ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 จะขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสแรกของปีนี้ คือขยายตัวตามสภาพ ทั้งจากการส่งออกและการค้าชายแดนที่ยังสามารถเติบโตได้อยู่ โดยในระยะสั้นเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวต่อไปตามภาวะเศรษฐกิจโลก แม้จะเผชิญปัญหาการเมืองในประเทศ ขณะที่ระยะยาว จำเป็นต้องวางพื้นฐานเศรษฐกิจให้แข่งขันได้
 
ด้านนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กล่าวว่า ภาคธุรกิจอยากเห็นความสงบ หากสถานการณ์การเมืองรุนแรงมากขึ้น จะส่งผลให้การทำธุรกิจยุ่งยากมากขึ้น โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ ปัญหาการเมืองทำให้เศรษฐกิจไทยสูญเสียโอกาสไปแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท จากที่คาดว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะเติบได้ร้อยละ 5 คงเหลือไม่เกินร้อยละ 2
 
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยว น่าจะกลับมาดีขึ้นหลังรัฐบาลยกเลิกใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ขณะที่การลงทุนน่าจะเดินหน้าต่อไปได้ หากสามารถจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ แล้วเสร็จ จะช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อไปได้.

กกร.ชี้เศรษฐกิจไตรมาส 2 ไม่ต่างไตรมาสแรก ส่วน 3 เดือนแรก เศรษฐกิจไทยเสียโอกาสไปแล้วกว่า 1 แสนล้าน คาดจัดตั้งบอร์ดบีโอไอเสร็จ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ... 8 เม.ย. 2557 14:46 8 เม.ย. 2557 15:42 ไทยรัฐ