วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวสวนปาล์มเมืองคอน จี้รัฐแก้ปัญหาราคาตก

ชาวสวนปาล์มนครศรีธรรมราช ยื่นหนังสือเรียกร้องรัฐบาล แก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ พร้อมให้ยกเลิกการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ แนะตั้งโรงงานหนีบน้ำมันปาล์มดิบเอง ในรูปแบบของสหกรณ์ ยันไม่เกี่ยวกลุ่มการเมือง...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 เม.ย. ที่ห้องปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด นายสมพร ศรีเพชร นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกร จำนวน 15 คน ได้เข้ายื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ต่อนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช

นายสมพร กล่าวว่า ปัจจุบัน จ.นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันไม่น้อยกว่า 500,000 ไร่ ซึ่งขณะนี้ราคาปาล์มทะลายตกต่ำมาก เกษตรกรขายผลปาล์มน้ำมันในราคาต่ำกว่าต้นทุน ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก สมาคมฯ จึงขอเรียกร้องและข้อเสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

1.ให้รัฐบาลยกเลิกการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ 2.สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนภาครัฐ กระทรวงพลังงาน ประกาศการใช้น้ำมันไอโอดีเซล บี 7 ส่วนข้อ 3.ให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ปาล์มทะลาย ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นสินค้าควบคุม ดังนั้น เกษตรกรจะต้องขายปาล์มทะลายได้ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าทุน และ 4. ให้รัฐบาลควบคุม ดูแล ราคาปัจจัยการผลิตอย่างเคร่งครัด

นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า แค่มีข่าวว่ารัฐบาลจะนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศ จำนวน 20,000 ตัน ก็ทำให้ราคาปาล์มทะลายดิ่งลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 3.20-3.30 บาทเท่านั้น ทางออกอีกทางหนึ่ง คือ การสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรสร้างโรงงานหนีบน้ำมันปาล์มดิบเอง เพื่อทำไบโอดีเซลโดยดำเนินการในรูปของสหกรณ์ แต่ต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง ซึ่งการเคลื่อนไหวของสมาคมชาวสวนปาล์มไม่มีการเมืองอยู่เบื้องหลัง แต่เป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรจริงๆ และไม่มีการปิดถนนด้วย ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของสมาคมฯ ได้กำหนดทิศทางไปในแนวเดียวกันทุกจังหวัด

ทางด้าน นายอภินันท์ กล่าวว่า ทางจังหวัดจะรีบทำหนังสือข้อเรียกร้องของสมาคมชาวสวนปาล์มจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายใน โดยเร็วที่สุด ส่วนแนวคิดในการจัดตั้งโรงงานหนีบน้ำมันปาล์มดิบของสมาคมนั้น ตนเห็นด้วย แต่ต้องมีการศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้รอบคอบ และพร้อมสนับสนุนงบประมาณเท่าที่มีอยู่ในหน้าตักของผู้ว่าฯ อีกทางหนึ่ง คือ การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะมีงบประมาณมากกว่างบจังหวัดหลายเท่า

"ขอสนับสนุนการตั้งโรงงานน้ำมันปาล์ม แต่ไม่สนับสนุนการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เพราะยังต้องการให้เป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ต่อไป" นายอภินันท์ กล่าว.

ชาวสวนปาล์มนครศรีธรรมราช ยื่นหนังสือเรียกร้องรัฐบาล แก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ พร้อมให้ยกเลิกการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ แนะตั้งโรงงานหนีบน้ำมันปาล์มดิบเอง ในรูปแบบของสหกรณ์ ยันไม่เกี่ยวกลุ่มการเมือง... 8 เม.ย. 2557 14:00 8 เม.ย. 2557 14:42 ไทยรัฐ