วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
CHES ไม่เห็นด้วย สมศ.จัดสอบ 'ยูเน็ต'

CHES ไม่เห็นด้วย สมศ.จัดสอบ 'ยูเน็ต'

  • Share:

สมาชิก CHES เห็นต่าง สมศ.จัดสอบ 'ยูเน็ต' วัดผลบัณฑิตจบใหม่ 4 สาขาวิชา รวมถึงใช้คะแนนประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ชี้ ไม่ครอบคลุม สิ้นเปลืองงบประมาณ และเพิ่มภาระงานครู...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHES) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เตรียมนำผลการทดสอบตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (U-NET) เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ปีงบประมาณ 2559-2563) และใช้ผลสอบนี้ประเมินคุณภาพบัณฑิต รวมถึงประเมินมหาวิทยาลัย โดยการสอบยูเน็ต จะเป็นการจัดสอบว่าที่บัณฑิตปีสุดท้ายทุกหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทั่วประเทศ ใน 4 วิชา ได้แก่ ความสามารถภาษาไทย ความสามารถภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์ และการใช้สื่อเทคโนโลยี

ทั้งนี้ สมาชิกของศูนย์ประสานงานฯ มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีนี้อย่างกว้างขวาง ซึ่งส่วนใหญ่ระบุไปในทิศทางเดียวกันว่า การสอบดังกล่าวไม่ครอบคลุม และสิ้นเปลืองงบประมาณ เสียเวลา และต้องการให้หยุดสร้างความยุ่งยากให้วงการมหาวิทยาลัย

"ทางศูนย์ฯ กำลังประสานสำนักโพลของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย สำรวจความคิดเห็นเรื่องนี้ เพราะระบบประกันคุณภาพที่มีอยู่เดิม ก็ทำเอาอาจารย์แต่ละมหาวิทยาลัยหัวหมุนไปตามๆ กัน ไม่ต้องมีเวลาไปคิดพัฒนาอย่างอื่น การเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ปรัชญาของชีวิตและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในศาสตร์นั้นๆ มีหลายองค์ประกอบมากที่ต้องวัด โดยเฉพาะเรื่องวิชาชีพ การวัดของ สมศ.เพียง 4 วิชา ไม่สามารถระบุคุณภาพของมหาวิทยาลัยได้ และที่สำคัญใครจะออกข้อสอบ คุณภาพมหาวิทยาลัยแต่ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีการบังคับนิสิตบัณฑิตศึกษาให้มีการตีพิมพ์งานวิจัยในระดับนานาชาติอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเกณฑ์สากล สิ่งเหล่านี้จะวัดพวกเขาอย่างไร" รศ.ดร.วีรชัย กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้