วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บึงฉวาก

โดย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมพันธุ์ปลาต่างๆ จัดแสดงอยู่ภายในบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ แหล่งท่องเที่ยว ขึ้นชื่อของ จ.สุพรรณบุรี ระหว่างการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบึงฉวาก เพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ bungchawak.suphan.go.th ความเป็นมา นำเสนอประวัติบึงฉวาก ข้อมูลพื้นฐานน่าสนใจ เช่น จำนวนพื้นที่ และอาณาเขตติดต่อ รวมทั้งข้อมูลที่ตั้งและภาพถ่ายบึงฉวากในมิติต่างๆ สวนสัตว์บึงฉวาก รวบรวมข้อมูลการจัดแสดงสัตว์ภายในบึงฉวาก สัตว์หายากและสถานที่ ถ่ายภาพร่วมกับสัตว์ นอกจากนั้น สถานแสดงสัตว์น้ำ ยังรวบรวมข้อมูล ส่วนจัดแสดงสัตว์น้ำ ทั้งสัตว์น้ำจืด และสัตว์น้ำเค็ม โดยเฉพาะปลาไทยพันธุ์ต่างๆ.

8 เม.ย. 2557 11:46 8 เม.ย. 2557 11:46 ไทยรัฐ