วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บรรจุข้าว...ในถุงฟิล์มบริโภคได้

โดย ดอกสะแบง

วัสดุบรรจุภัณฑ์ มักจะมีปัญหาหลังจากเลิกใช้แล้วถูก ทิ้งเป็นขยะ ซึ่งบางชนิดมีผล กระทบต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากเป็นองค์ประกอบของสารเคมีเป็นพิษ และเป็น ปฏิปักษ์ต่อการย่อยสลาย

รศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น นักวิชาการคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงคิดนำ เอาแป้งมันสำปะหลังกับแป้งข้าวเจ้าพัฒนาเป็นฟิล์ม (Edible film) สามารถ บริโภค ได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในการ เคลือบผลไม้เพื่อคงความสด

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นอยู่ในความพอใจระดับหนึ่ง และได้นำเอาไปใช้ในเชิงธุรกิจประกอบการส่งออกผลไม้ไปตลาดต่างประเทศ จากนั้นจึงมีการ พัฒนาในการเพิ่มคุณสมบัติฟิล์มให้มีศักยภาพสูง ขึ้นไปอีก...

โดย....ทำเป็นถุงบรรจุข้าวอินทรีย์ ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีทั้งข้าวและถุงบรรจุ...!!

“...ตอนแรกที่เริ่มผลิตถุงบรรจุข้าว พบปัญหาว่าฟิล์มแป้งขึ้นรูปยากเนื่องจากความชื้นไม่คงที่ เมื่อใช้มือจับเป็นเวลานานฟิล์มจะละลาย...”

ทีมงานจึงได้พัฒนาเครื่อง Extrude ขึ้นมาใหม่ เนื่องจากเครื่องขึ้นรูปฟิล์มที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาดไม่สามารถขึ้นรูปฟิล์มแป้งได้ (กับเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ มีผู้ผลิตอาหารเส้นหลายรายมาติดต่อขอรับช่วงต่อ เพราะเป็นเทคโนโลยีในการผลิตอาหารสะอาดไม่มีสิ่งปนเปื้อน...จึงเป็นการเพิ่มรายได้จากการวิจัยอีกทางหนึ่ง)

อย่างไรก็ตาม ปัญหาก็ยังมีบ้าง เพราะในการขึ้นรูปฟิล์มแป้งนี้ต้องเติมสารไคโตซาน (สารตัวนี้มีคุณสมบัติต้านการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์) แต่เมื่อนำไปทดลองใช้กลับพบว่า...มีมอดขึ้นข้าวอินทรีย์ที่บรรจุในถุง

รศ.ดร.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ นักวิชาการในทีมเดียวกัน จึงได้นำเอาน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากสมุนไพรมาเคลือบฟิล์มป้องกันมอดข้าวหรือด้วงข้าว พบว่าน้ำมันหอมฯที่ดีสุดคือจากกระเทียม แต่ก็มีปัญหาเนื่องจากกลิ่นนั้นจะติดเข้าไปในเนื้อข้าว ซึ่งผู้บริโภคบางรายอาจไม่พึงปรารถนา

จึงได้ดำเนินการต่อไป ลงตัวที่น้ำมันหอมระเหยจากลดปัญหาในเรื่องกลิ่นซึมซาบ...แต่ก็ยัง มีปัญหาอื่นๆติดตามมาเช่นกัน เป็นเพียงประเด็นย่อยๆ ไม่รุนแรง...

ทีมวิจัยก็มิได้หยุดยั้ง ยังมีการ ต่อยอดสกัดเอาน้ำมันหอมระเหย จากพืช 3 ชนิด มะกรูด มะนาว และส้มโอ ควบคุมเชื้อรา 7 ชนิดที่เจริญบนกระดาษ (วอลเปเปอร์ในลักษณะอโรมาเทอราพี).....ให้ชะงัดได้

เสริมความสำเร็จ “green product”...ให้เป็นรูปธรรม...!!

 

ดอกสะแบง

8 เม.ย. 2557 11:43 8 เม.ย. 2557 11:43 ไทยรัฐ