วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บรรจุข้าว...ในถุงฟิล์มบริโภคได้

บรรจุข้าว...ในถุงฟิล์มบริโภคได้

โดย ดอกสะแบง
9 เม.ย. 2557 05:02 น.
  • Share:

วัสดุบรรจุภัณฑ์ มักจะมีปัญหาหลังจากเลิกใช้แล้วถูก ทิ้งเป็นขยะ ซึ่งบางชนิดมีผล กระทบต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากเป็นองค์ประกอบของสารเคมีเป็นพิษ และเป็น ปฏิปักษ์ต่อการย่อยสลาย

รศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น นักวิชาการคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงคิดนำ เอาแป้งมันสำปะหลังกับแป้งข้าวเจ้าพัฒนาเป็นฟิล์ม (Edible film) สามารถ บริโภค ได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในการ เคลือบผลไม้เพื่อคงความสด

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นอยู่ในความพอใจระดับหนึ่ง และได้นำเอาไปใช้ในเชิงธุรกิจประกอบการส่งออกผลไม้ไปตลาดต่างประเทศ จากนั้นจึงมีการ พัฒนาในการเพิ่มคุณสมบัติฟิล์มให้มีศักยภาพสูง ขึ้นไปอีก...

โดย....ทำเป็นถุงบรรจุข้าวอินทรีย์ ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีทั้งข้าวและถุงบรรจุ...!!

“...ตอนแรกที่เริ่มผลิตถุงบรรจุข้าว พบปัญหาว่าฟิล์มแป้งขึ้นรูปยากเนื่องจากความชื้นไม่คงที่ เมื่อใช้มือจับเป็นเวลานานฟิล์มจะละลาย...”

ทีมงานจึงได้พัฒนาเครื่อง Extrude ขึ้นมาใหม่ เนื่องจากเครื่องขึ้นรูปฟิล์มที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาดไม่สามารถขึ้นรูปฟิล์มแป้งได้ (กับเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ มีผู้ผลิตอาหารเส้นหลายรายมาติดต่อขอรับช่วงต่อ เพราะเป็นเทคโนโลยีในการผลิตอาหารสะอาดไม่มีสิ่งปนเปื้อน...จึงเป็นการเพิ่มรายได้จากการวิจัยอีกทางหนึ่ง)

อย่างไรก็ตาม ปัญหาก็ยังมีบ้าง เพราะในการขึ้นรูปฟิล์มแป้งนี้ต้องเติมสารไคโตซาน (สารตัวนี้มีคุณสมบัติต้านการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์) แต่เมื่อนำไปทดลองใช้กลับพบว่า...มีมอดขึ้นข้าวอินทรีย์ที่บรรจุในถุง

รศ.ดร.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ นักวิชาการในทีมเดียวกัน จึงได้นำเอาน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากสมุนไพรมาเคลือบฟิล์มป้องกันมอดข้าวหรือด้วงข้าว พบว่าน้ำมันหอมฯที่ดีสุดคือจากกระเทียม แต่ก็มีปัญหาเนื่องจากกลิ่นนั้นจะติดเข้าไปในเนื้อข้าว ซึ่งผู้บริโภคบางรายอาจไม่พึงปรารถนา

จึงได้ดำเนินการต่อไป ลงตัวที่น้ำมันหอมระเหยจากลดปัญหาในเรื่องกลิ่นซึมซาบ...แต่ก็ยัง มีปัญหาอื่นๆติดตามมาเช่นกัน เป็นเพียงประเด็นย่อยๆ ไม่รุนแรง...

ทีมวิจัยก็มิได้หยุดยั้ง ยังมีการ ต่อยอดสกัดเอาน้ำมันหอมระเหย จากพืช 3 ชนิด มะกรูด มะนาว และส้มโอ ควบคุมเชื้อรา 7 ชนิดที่เจริญบนกระดาษ (วอลเปเปอร์ในลักษณะอโรมาเทอราพี).....ให้ชะงัดได้

เสริมความสำเร็จ “green product”...ให้เป็นรูปธรรม...!!

 

ดอกสะแบง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้