วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'แมลง-ยุง' เชื้อรุนแรง ทั่วโลกป่วย 2.5 ล้านคน ตายกว่า 1 ล้านคน

องค์การอนามัยโลก เผยเชื้อใน 'แมลง-ยุง' รุนแรง เล่นงานคนป่วยปีละกว่า 2,500 ล้านคน ตายกว่า 1 ล้านคน เร่งควบคุมป้องกัน ขณะที่ไทยพบยุงก่อโรค 5 โรคในปี 2556 รวมป่วยกว่าแสนราย เสียชีวิต 159 ราย มากที่สุด 'ไข้เลือดออก' ชี้หากประชาชนไม่ช่วยกันกำจัดยุง คาดปีนี้จะมีผู้ป่วย 80,000-100,000 ราย...


เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 57 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์โยนาส เทจน์ (Dr.Yonas Tegegn) ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวและเปิดงานนิทรรศการวันอนามัยโลก (World Health Day 2014) เนื่องในวันอนามัยโลก ประจำปี 2557 ปีนี้ เน้นเรื่อง "แมลงพาหะนำโรค : Vector-borne disease" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเร่งป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงด้วยตนเอง ด้วยวิธีง่ายๆ สอดคล้องกับพื้นที่ เพื่อลดอัตราป่วยและการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด

นายแพทย์ทรงยศ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 7 เมษายนทุกปี เป็นวันอนามัยโลก เพื่อเรียกร้องให้ประชาชนทั่วโลก หันมาใส่ใจต่อสุขภาพ โดยในปี 2557 นี้ องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสำคัญกับโรคติดต่อที่เกิดจากแมลง ประกอบด้วย ยุง ริ้นทรายฝอย และเห็บ กัดปล่อยเชื้อทั้งแบคทีเรีย ไวรัสและพาราสิตต่างๆ เข้าสู่คน ก่อให้เกิดโรคได้มากถึง 12 โรค อาทิ ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา เท้าช้าง มาลาเรีย ไข้เหลือง ไข้ลิซมาเนีย ไข้สมองอักเสบ เป็นต้น เป็นสาเหตุการป่วยถึงร้อยละ 17 ของโรคติดเชื้อทั้งหมด สร้างปัญหาให้คนทั่วโลก ในแต่ละปีมีผู้ป่วยจากถูกแมลง 3 ชนิดนี้กัดมากกว่า 2,500 ล้านคน ในกว่า 100 ประเทศ เสียชีวิต 1 ล้านกว่าคน ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ประชากรอายุเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสั้นลง

สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้คำขวัญ “ยุง : ภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ” (Small bite, Big threat) โดยยุงเป็นตัวก่อโรค ให้คนไทยป่วยที่รู้จักอย่างน้อย 5 โรคได้แก่ โรคไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา โรคเท้าช้าง และไข้มาลาเรีย ในปี 2556 พบรวมกัน 170,051 ราย เสียชีวิต 159 ราย ปัญหาอันดับ 1 คือไข้เลือดออกเกิดจากยุงลาย ซึ่งเป็นปีที่ระบาดหนักที่สุดในรอบ 20 ปี มีผู้ป่วยสะสมถึง 153,765 ราย มากกว่าปี 2555 ถึง 2 เท่าตัว เสียชีวิต 132 ราย รองลงมาคือโรคมาลาเรียเกิดจากยุงก้นปล่อง พบผู้ป่วย 14,741 ราย เสียชีวิต 6 ราย โรคไข้สมองอักเสบเกิดจากยุงรำคาญ ป่วย 716 ราย เสียชีวิต 17 ราย

นายแพทย์ทรงยศ กล่าวต่อว่า มาตรการสำคัญในการลดป่วยจากโรคที่เกิดจากยุง ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข เน้นหนักให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง รณรงค์ความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งให้ผลดีที่สุด คือการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดแหล่งน้ำเสีย ลดปริมาณขยะ จัดบ้านพักให้โล่ง โปร่ง สบาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุก 7 วัน นอนในมุ้ง ใช้ยาทากันยุง ซึ่งต้องทำอย่างต่อเนื่อง หากป่วยจะได้รับการรักษาทันเวลา และกินยาให้ครบตามแพทย์สั่ง เพื่อป้องกันเชื้อดื้อยา.

 

 

องค์การอนามัยโลก เผยเชื้อใน 'แมลง-ยุง' รุนแรง เล่นงานคนป่วยปีละกว่า 2,500 ล้านคน ตายกว่า 1 ล้านคน เร่งควบคุมป้องกัน ขณะที่ไทยพบยุงก่อโรค 5 โรคในปี 2556 รวมป่วยกว่าแสนราย เสียชีวิต 159 ราย มากที่สุด 'ไข้เลือดออก'... 8 เม.ย. 2557 11:08 8 เม.ย. 2557 13:02 ไทยรัฐ