วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มส.ผส.ลุย 'การออมเพื่อชราภาพ' หวังคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยดีขึ้น

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย คว้ารางวัลองค์กรภาคเอกชนทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุดีเด่นปี 57 ผลงานเด่นพัฒนาคุณภาพชีวิต ยืดเกษียณอายุ เดินหน้าระบบการออมเพื่อชราภาพ พร้อมลุยจัดเวทีใหญ่เดือน เม.ย. หวังรัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญ...

พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ ผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปีนี้ มส.ผส.ได้รับรางวัลองค์กรภาคเอกชน ที่ทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี 2557 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมีผลงาน อาทิ แผนงานคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ : พัฒนาพื้นที่ต้นแบบและปัจจัยสำคัญ (ปี 2553-2555) และแผนงานพัฒนาองค์ความรู้เพื่อมโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุและอายุเกษียณที่เหมาะสมสำหรับคนไทย ซึ่งเป็นแผนงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงโครงการรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย เป็นการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสนับสนุนการจัดทำนโยบายระดับชาติ และการทำงานขององค์กร หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ทั้งนี้ จะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ 9 เมษายน 2557 ที่สโมสรกองทัพบก

"ภายในเดือนเมษายนนี้ มส.ผส.จะจัดเวทีเพื่อกระตุ้นให้พรรคการเมือง เห็นความสำคัญของเรื่องการออมเพื่อชราภาพ และจะผลักดันให้รัฐบาลใหม่ ที่จะเข้ามาบริหารประเทศนำไปดำเนินการ เนื่องจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุข้อมูลล่าสุดว่า ไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 13% คิดเป็น 8-9 ล้านคน และอีก 15 ปี จะมีผู้สูงอายุ 25% เป็น 1 ใน 4 ของประชากรไทย จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนระดับชาติในการวางระบบต่างๆ รองรับ โดยเฉพาะระบบที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ที่เป็นเรื่องจำเป็น เช่น หลักประกันรายได้ ระบบบริการสุขภาพ ระบบดูแลกันและกัน และระบบการออมเพื่อชราภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อนำไปพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลและระบบบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุด้วย" พญ.ลัดดา กล่าว.

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย คว้ารางวัลองค์กรภาคเอกชนทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุดีเด่นปี 57 ผลงานเด่นพัฒนาคุณภาพชีวิต ยืดเกษียณอายุ เดินหน้าระบบการออมเพื่อชราภาพ พร้อมลุยจัดเวทีใหญ่เดือน เม.ย. ... 8 เม.ย. 2557 10:08 8 เม.ย. 2557 10:55 ไทยรัฐ