วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กมธ.ศาสนาฯ - สสส.'จับมือกระตุ้นเยาวชนใส่ใจวัฒนธรรมไทย

กมธ.ศาสนาฯ วุฒิสภา จับมือ สสส.จัดเสวนาแสดงผลงานของนักเรียนที่ชนะเลิกการประกวดหนังสั้น ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เตรียมนำผลงานชนะเลิศฝีมือเยาวชนออกเผยแพร่ มั่นใจกระตุ้นเด็กเยาวชนใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาและแสดงผลงานจากการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย โดยมีนักเรียนนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นร่วมเสวนาคับคั่ง

ม.ร.ว.วุฒิเลิศ เทวกุล ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภา กล่าวว่า วัฒนธรรมประเพณีไทยขณะนี้เข้าขั้นวิกฤติ คือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก อาทิ ประเพณีสงกรานต์ แทนที่จะเน้นเรื่องความรัก สามัคคี ความกตัญญูคนในครอบครัว หรือการทำบุญ กลายเป็นเรื่องของความสนุกสนานและความรุนแรง เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชนไทยและชาวต่างชาติ สำหรับ ปัจจัยที่ทำให้วัฒนธรรมประเพณีไทยเปลี่ยนแปลงไปนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมแล้ว ครอบครัวมีส่วนสำคัญ ปัจจุบันครอบครัวขาดตอนในการอบรมให้เด็กเยาวชนเข้าใจแก่นแท้ของวัฒนธรรมประเพณีไทย ทำให้เด็กรุ่นใหม่ไม่เข้าใจหรือเรียนรู้สิ่งเหล่านี้

ทั้งนี้ จึงต้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยเป้าหมายสำคัญคือต้องทำให้เด็กเยาวชนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจและตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อสืบทอดสิ่งเหล่านี้ จึงเกิดเป็นโครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาด้านนายดนัย หวังบุญชัย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า ผลงานภาพยนตร์สั้นผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย 80 ผลงาน จากที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้นกว่า 100 ผลงาน และประกาศผลการตัดสินไปเมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมาธิการฯ และ สสส.เตรียมที่จะนำผลงานที่ชนะเลิศทั้ง 4 ระดับออกเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมในเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตาม กระบวนในการผลิตแต่ละผลงาน เยาวชนจะต้องสืบค้นเรื่องราวประเพณีนั้น ต้องทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปินท้องถิ่น ทำให้เด็กและเยาวชนซึมซับ เรียนรู้และเข้าใจศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น ขณะเดียวกัน เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นอื่น เมื่อได้รับชมผลงานภาพยนตร์สั้นจะเห็นถึงความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น จะจุดประกายความคิดว่ามีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยแบบนี้ด้วยหรือ และมีความลึกซึ้งเพียงนี้เชียวหรือ เช่น ประเพณีชักพระของภาคใต้ เยาวชนในภาคเหนือ อีสานอาจไม่เคยเห็น เป็นต้น ทำให้หันมาสนใจ ใส่ใจในวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นตนมากขึ้น

"สิ่งสำคัญอยากเห็นพลังของเด็กและเยาวชนในการฟื้นฟู รื้อฟื้นศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่อาจจะถูกลืมเลือน ไม่ได้รับความสนใจ หรือไม่เห็นคุณค่า โดยหากมองในแง่ของสุขภาวะเป็นก่อให้เกิดจิตปัญญา จุดประกายความคิด สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และซาบซึ้งศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของตนเอง เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่สืบทอดมากจากบรรพบุรุษ รุ่นปู่ย่า พ่อแม่ เป็นความสุขร่วมกันของคนแต่ละรุ่นเกิดความรักสามัคคี มีน้ำใจ"นายดนัย กล่าว

ขณะที่นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี มูลนิธิหนังไทย กล่าวว่า การทำภาพยนตร์สั้นจำเป็นต้องหาประเด็นในการถ่ายทอด จึงทำให้เยาวชนมีโอกาสศึกษาประเพณีท้องถิ่นของตนเองอย่างลึกซึ้ง เพราะบางอย่างอาจเลือนหาย หรือเห็นเป็นเรื่องธรรมดาจากการพบเจอมาตั้งแต่เกิด อีกทั้งได้รับรู้ถึงทัศนคติที่มีต่อวัฒนธรรมประเพณีที่นำเสนอของเยาวชนผ่านสิ่งที่นำเสนอด้วย นอกจากนี้ ภาพยนตร์สั้นที่ชนะเลิศการประกวด เป็นการนำเสนอผ่านภาพประเพณีท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่ได้รับชมและกระตุ้นความสนใจให้อยากที่จะเข้าไปท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีนั้นๆ เพิ่มเติม ให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เพราะบางประเพณีอาจจะเคยได้ยินชื่อ แต่ไม่เคยเห็นหรือสัมผัสของจริง

สำหรับภาพยนตร์สั้นที่ชนะเลิศการประกวดทั้ง 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง วิถีตรุษไท กลุ่ม/ทีม อีเกียฟิล์ม โรงเรียนภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง คำยาย : ประเพณีสู่ขวัญม้อน (สู่ขวัญตัวไหม) กลุ่ม/ทีม Dinosaur production ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น ระดับอาชีวศึกษา เรื่อง สืบต่อลมหายใจหนังใหญ่วัดขนอน กลุ่ม/ทีม คนสวยโพธาราม วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ระดับอุดมศึกษา เรื่อง 1512 ฉันร้อง “สวัสดี” กลุ่ม/ทีม ชีวิตปี 4 มีแต่ "จุล" มหาวิทยาลัยศิลปากร และรางวัลป๊อปปูล่าร์โหวต เรื่อง "เมื่อวันวาน" กลุ่ม/ทีม Hope team โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์.

กมธ.ศาสนาฯ วุฒิสภา จับมือ สสส.จัดเสวนาแสดงผลงานของนักเรียนที่ชนะเลิกการประกวดหนังสั้น ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เตรียมนำผลงานชนะเลิศฝีมือเยาวชนออกเผยแพร่ มั่นใจกระตุ้นเด็กเยาวชนใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยมากยิ่งขึ้น 8 เม.ย. 2557 08:35 8 เม.ย. 2557 11:31 ไทยรัฐ