ข่าว
100 year

เตรียมฟื้นหลักสูตร ปทส.ปั้น "ครูช่าง"

ทีมข่าวการศึกษา8 เม.ย. 2557 05:15 น.
SHARE

คาดเปิดรับทันปีการศึกษา 2558  “ชัยพฤกษ์”หารือคุรุสภาเปิดลู่ใหม่

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ที่ประชุมได้พิจารณาผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เห็นว่าขณะนี้อาชีพต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงอยากให้สอศ.ทำการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาบ่อยๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งให้ตรวจสอบว่าหลักสูตรใดที่อนุมัติแล้ว และไม่ได้เปิดสอน ซึ่งสอศ.จะเร่งทบทวนเรื่องนี้โดยจะพิจารณาว่าสาขาวิชาใดที่มีความจำเป็นต้องเปิดเพิ่ม รวมทั้งสำรวจความต้องการครูในสาขาใดบ้าง จำนวนเท่าไหร่และสาขาดังกล่าวมีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยหรือไม่

เลขาธิการ กอศ.กล่าวอีกว่า สำหรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนนั้น สอศ.ใช้วิธีการจ้างครู และอีกช่องทางหนึ่งคือกำลังร่วมมือกับคุรุสภาที่จะเปิดช่องให้สามารถดึงคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าวมาเป็นครูในสถานศึกษา โดยยกเว้นเงื่อนไขที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากนั้นหากจำเป็นต้องการอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคุรุสภาก็ให้มาดำเนินการภายหลัง แต่สำหรับการแก้ปัญหาในระยะยาว สอศ.ได้ตั้งคณะทำงานพิจารณารื้อฟื้นการผลิตครูระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) โดยรับเด็กระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาเรียนเพื่อจบไปเป็นครูช่าง แต่ปัญหาใหญ่ที่พบคือคุรุสภามองว่าไม่ใช่หลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี ทั้งๆที่เรียน ปวส.2 ปี บวกกับปทส. 3 ปี รวมเป็น 5 ปี เท่ากัน ดังนั้นสอศ.จะพัฒนาหลักสูตร ปทส.5ปี โดย 2 ปีแรกเรียนวิชาชีพเข้มข้นหากจบไปก็จะได้วุฒิ ปวส. แต่หากเรียนต่อ3ปีจะเน้นวิชาครู จบแล้วได้วุฒิ ปทส.ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งจัดทำรายละเอียดเพื่อให้ทันเปิดในปีการศึกษา 2558 รวมทั้งจะหารือกับคุรุสภาเพื่อเปิดลู่ใหม่ให้เป็นครูช่างโดยจะดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคุรุสภา และตรง ตามมาตรฐานครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของสกอ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์อาชีวศึกษาครูช่างคุรุสภาครูสถานศึกษา

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้