Thairath Logo
กีฬา

ธปท.เผย ภาคธุรกิจเริ่มระส่ำจาก ศก.ชะลอตัว ว่างงานพุ่งเล็กน้อย

Share :

ธปท.เผย ภาคธุรกิจเปราะบางมากขึ้น จาก ศก.ชะลอตัว ทำยอดขายตก และเผชิญภาระต้นทุนสูง ยันความสามารถชำระหนี้-สภาพคล่องยังไม่น่าห่วง ชี้อัตราว่างงานเดือน ก.พ. เพิ่มเล็กน้อยในภาคเกษตร-บริการ...

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 57 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เผยแพร่รายงานข้อมูลเศรษฐกิจรายเดือน ณ สิ้นเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่า ธุรกิจไทยในช่วงไตรมาส 4 ปี 2556 เริ่มมีบางภาคธุรกิจมีความเปราะบางเพิ่มขึ้น เช่น ภาคการผลิตและภาคค้าส่งค้าปลีก โดยเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้ยอดขายลดลง ประกอบกับธุรกิจต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะภาคการค้าปลีก ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio หรือ D/E) ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ที่ระดับ 0.9 เท่า เป็น 1 เท่าในไตรมาสที่ 4 ขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนลดลงจาก 1.5 เท่าในไตรมาสก่อน เป็น 1.3 เท่าในไตรมาสนี้

อย่างไรก็ตาม ถ้าดูจากผลประกอบการของภาคธุรกิจโดยรวม ถือว่ายังทรงตัวจากไตรมาสก่อน แม้ว่ายอดขายจะปรับลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ แต่โดยรวมภาคธุรกิจยังคงสามารถรักษาระดับกำไรสุทธิได้ดี สะท้อนจากอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้ทั้งหมด (Net Profit Margin หรือ NPM) ที่ 5.9% ทรงตัวจากไตรมาสก่อน ขณะที่เสถียรภาพโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งความสามารถในการชำระหนี้และสภาพคล่องของภาคธุรกิจ โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ปรับลดลงจาก 0.8 เท่าในไตรมาสก่อนเป็น 0.7 เท่า และอัตราส่วนรายได้ต่อภาระดอกเบี้ยจ่าย (Interest Coverage Ratio หรือ ICR) ในไตรมาส 4 อยู่ที่ 4.2 เท่า ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 4 เท่า ในไตรมาสก่อน

นอกจากนี้ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน (Current Ratio หรือ CR) ในไตรมาส 4 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 1.6 เท่า โดยในไตรมาส 4 ปี 2556 เสถียรภาพของภาคธุรกิจโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตรากำไรสุทธิของภาคธุรกิจที่ยังทรงตัวจากไตรมาสก่อน ประกอบกับความสามารถในการชำระหนี้และสภาพคล่องของภาคธุรกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของเศรษฐกิจเริ่มส่งผลกระทบต่อยอดขาย และผลประกอบการของบางภาคธุรกิจ โดยเฉพาะภาคการผลิตและค้าส่งค้าปลีก

สำหรับภาวะการจ้างงาน พบว่า อัตราการว่างงานในเดือน ก.พ.เพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ โดยผู้ว่างงานมีจำนวน 3.3 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 0.9% สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน โดยผู้ว่างงานส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่เคยทำงานในภาคเกษตรกรรมและภาคบริการ โดยอัตราการว่างงานรอฤดูกาลและอัตราการทำงานต่ำกว่าระดับอยู่ที่ 0.6% ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนอัตราค่าจ้างเฉลี่ยที่แท้จริงของลูกจ้างโดยรวมปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า ตามการลดลงของค่าจ้างในภาคเกษตรกรรมเป็นสำคัญ สอดคล้องกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับลดลงโดยเฉพาะข้าวและยางพารา

ทั้งนี้ ผู้มีงานทำในเดือน ก.พ. มีจำนวน 37.7 ล้านคน ลดลง 1.2% จากระยะเดียวกันปีก่อนในทุกภาคที่สำคัญ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมที่การจ้างงานหดตัว 1.2% เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าว และภาคก่อสร้างที่การจ้างงานหดตัว 5.6% ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และผลของฐานสูงจากการเร่งก่อสร้างในช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน

พร้อมกันนี้ รายงานดังกล่าว ยังระบุว่า ในส่วนของเครื่องชี้ด้านวัดเสถียรภาพต่างประเทศ พบว่า เสถียรภาพต่างประเทศโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเดือน ก.พ.นี้ เครื่องชี้ด้านสภาพคล่องปรับดีขึ้นทุกรายการ โดยสัดส่วนเงินสำรองระหว่างประเทศต่อมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากมูลค่าการนำเข้าหดตัว สำหรับสัดส่วนเงินสำรองระหว่างประเทศต่อหนี้ระยะสั้นและสัดส่วนหนี้ระยะสั้นต่อหนี้ต่างประเทศรวมทั้งหมด ปรับดีขึ้นตามการชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ครบกำหนดของภาคสถาบันที่รับฝากเงิน (ODCs)

ส่วนฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือน ก.พ. 2557 อยู่ที่ 1.68 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.4 พันล้านดอลลาร์ โดยมียอดคงค้างการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิของธปท.(Net Forward Position) อยู่ที่ 2.32 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1 พันล้านดอลลาร์.

อ่านเพิ่มเติม...
ธนาคารแห่งประเทศไทยธปท.ภาคธุรกิจเปราะบางเศรษฐกิจชะลอตัวภาคเกษตรภาคบริการอัตราว่างงาน