วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เคาะแล้ว! ปฏิทินคัด 'ครูมืออาชีพ' เร่งให้ทันบรรจุปีนี้

เคาะแล้ว! ปฏิทินคัด 'ครูมืออาชีพ' เร่งให้ทันบรรจุปีนี้

  • Share:

กกอ.เผย ปฏิทินคัดเลือกครูมืออาชีพเปิดรับสมัคร 6-16 พ.ค.นี้ เฉพาะนิสิต-นศ.ครูปีที่ 5 ตั้งเป้าดำเนินการให้เสร็จภายใน ก.ย. เพื่อให้ทันบรรจุในตำแหน่งว่าง สพฐ.และ สอศ.กว่า 1 พันตำแหน่ง ...

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาและคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการครูมืออาชีพ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปฏิทินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการครูมืออาชีพ ปี 2557 กรณีรับนิสิต - นักศึกษาครูที่ศึกษาในชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี ดังนี้

ประกาศรับสมัครวันที่ 1 พ.ค. รับสมัครวันที่ 6-16 พ.ค. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ วันที่ 7 มิ.ย. สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 21 มิ.ย. และประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 14 ก.ค. ทั้งนี้ การสอบคัดเลือกดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้ เพื่อให้นักศึกษาที่รับทุนได้รับการบรรจุแต่งตั้งทันภายในวันที่ 1 ต.ค.2557 นี้

อย่างไรก็ตาม มีอัตราบรรจุแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 1,000 อัตรา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 140 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) www.niets.or.th
       
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือก โดยผู้สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นนิสิต-นักศึกษาครู หลักสูตรครูระดับปริญญาตรี 5 ปี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2556 หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี ในสาขาที่โครงการกำหนด

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตร (GPAX) ผลการเรียนในวิชาเอกสะสม และผลการเรียนในวิชาชีพครูสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยหากสามารถสอบผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมโครงการอบรมและการปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู ตามที่โครงการจัดให้ ไม่น้อยกว่า 90% ของระยะเวลาที่มีการอบรม และสอบผ่านความรู้หลังอบรม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้