Thairath Logo
กีฬา

ชาวอินเดียเริ่มเลือกตั้งส.ส. -โพลชี้พรรคฝ่ายค้านนำ!!

Share :

ชาวอินเดียเริ่มใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนฯ (ส.ส.) กันแล้ว ขณะที่ประชาชนในรัฐต่างๆ จะทยอยเลือกตั้งจนแล้วเสร็จเกือบกลางเดือนหน้า ผลโพลชี้พรรคฝ่ายค้านมีคะแนนนำพรรคคองเกรส ที่ส่ง ราหุล คานธีเป็นตัวแทนชิงเก้าอี้นายกฯ 

 

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน ชาวอินเดียคึกคัก เร่ิมหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 7 เม.ย. เริ่มจากการเลือกตั้งในรัฐอัสสัม และรัฐตรีปูระ 2 รัฐ ที่อยู่ไกลสุด ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ รวมถึงเขตเลือกตั้งอีก 6 เขต จากนั้นจะทยอยเลือกตั้งในรัฐต่างๆ จนแล้วเสร็จในวันที่ 12 พ.ค. และจะมีการนับคะแนนในวันที่ 16 พ.ค.


สำหรับการเลือกตั้งสมาชิก ‘โลกสภา’ หรือรัฐสภา จำนวน 543 ที่นั่งครั้งนี้​ ของอินเดีย ซึ่งถือเป็นประเทศประชาธิปไตยระบบรัฐสภาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยจำนวนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 800 ล้านคน จากประชากรทั้งประเทศราว 1,220 ล้านคนนั้น เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างสองพรรคการเมืองใหญ่ คือพรรค คองเกรส พรรครัฐบาล ภายใต้การนำของราหุล คานธี ทายาทการเมืองของตระกูลเนห์รู-คานธีที่ปกครองอินเดียมายาวนาน กับ พรรคภารติยะ ชนะตะ พรรคชาตินิยมฮินดู ภายใต้การนำของนายนเรนทรา โมดี

‘การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการต่อสู้กันในเรื่องอุดมการณ์ และเป็นการต่อสู้กันว่าชาวอินเดียต้องการอะไร?’ นายราหุล ซึ่งเป็นบุตรชายของอดีตนายกรัฐมนตรีราจีฟ คานธีและเป็นหลานรักของย่า อดีตนายกรัฐมนตรีอินทิธรา คานธี กล่าวในฐานะเป็นตัวแทนของพรรคคองเกรสชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีครั้งนี้ ถึงแม้ก่อนหน้า นางโซเนีย คานธี ประธานพรรคคองเกรส เคยปฏิเสธเสียงเรียกร้องของลูกพรรคที่ต้องการให้เสนอชื่อ ราหุล คานธี บุตรชายของเธอเป็นตัวแทนของพรรคคองเกรสชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้ง

ด้าน นายกรัฐมนตรีมานโมฮัน ซิงห์ จากพรรคคองเกรส ซึ่งกำลังจะหมดวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 เคยกล่าวอย่างมีความหวังว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะมาจากรัฐบาลผสมของกลุ่มพันธมิตรก้าวหน้า ภายใต้การนำของพรรคคองเกรส ไม่ใช่มาจากพรรคภารติยะ ชนตะ (BJP) พรรคฝ่ายค้าน ภายใต้การนำของนายนเรนทรา โมดี เพราะหากนายโมดีคว้าชัยชนะจะถือเป็นหายนะของอินเดียเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจคะแนนนิยมจ้ดทำโดย Pew Research Center เม่ือเร็วๆ นี้ ออกมาว่า พรรคบีเจพีของนายโมดีมีคะแนนนิยมนำพรรคคองเกรส เนื่องจากที่ผ่านมา รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีซิงห์ต้องมัวหมองในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันอีกทั้งประชาชนยังประสบปัญหาจากภาวะเงินเฟ้อ สินค้าราคาแพง.

อ่านเพิ่มเติม...
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2 รัฐคองเกรสภารติยะ ชนตะราหุล คานธีนเรนทรา โมดีชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอินเดีย