Thairath Logo
กีฬา

ฟรอสต์ฯ ชี้ทดลองทีวีดิจิตอลเป็นช่วงเวลาสำคัญต่อวงการทีวีไทย

Share :

นักวิเคราะห์ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน แนะให้จับตาช่วงทดสอบการออกอากาศ Digital TV เพราะหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์วงการโทรทัศน์ไทย จากระบบอะนาล็อกไปสู่ดิจิตอล หวั่นพื้นที่กระจายสัญญาณไปไม่ถึงคน ตจว.จะดูไม่ชัด-จอดำ...

หลังจากเมื่อวันที่ 1 เม.ย.2557 เป็นวันแรกที่มีการทดลองออกอากาศระบบ Digital TV หรือ DTV ตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กสทช. ซึ่งการทดลองออกอากาศนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ไปจนถึงวันที่ 24 เม.ย.2557 นี้ ก่อนจะเริ่มออกอากาศจริงในวันที่ 1 มิ.ย.2557 ตามที่ระบุในใบอนุญาต โดยจุดประสงค์ของการทดลองออกอากาศในครั้งนี้ คือ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน ซึ่งได้แก่ อสมท ไทยพีบีเอส และสถานีกองทัพบกช่อง 5 ได้ตรวจสอบความพร้อมในด้านเทคนิคต่างๆ ของโครงข่ายและระบบทีวีดิจิตอล ร่วมกับผู้ให้บริการเชื่อมต่อสัญญาณไปที่ดาวเทียมและ 24 ช่องผู้ผลิตเนื้อหา เพื่อรองรับการออกอากาศจริงที่สมบูรณ์ในเดือน มิ.ย.2557 ที่กำลังจะถึงนี้

แม้ว่าการทดลองออกอากาศครั้งนี้ จะไม่ได้เป็นการบังคับให้ผู้ประกอบการช่องรายการทุกช่อง ต้องเชื่อมต่อสัญญาณ และเนื่องจากเป็นช่วงทดลองก่อนที่ใบอนุญาตจะมีผลบังคับ ใช้จึงห้ามมิให้มีการหารายได้จากโฆษณาในช่วงนี้ แต่ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน เชื่อว่าช่วงทดลองออกอากาศนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำหรับการเปลี่ยนผ่านระบบทีวีอะนาล็อกมาสู่ดิจิตอล ที่ผู้มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด

นายธีระ กนกกาญจนรัตน์ นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมไอซีทีอาวุโส จากบริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน กล่าวถึงการทดลองออกอากาศทีวีดิจิตอลในประเทศไทยว่า ช่วงทดลองออกอากาศนี้มีความสำคัญมากในแง่ของการหาจุดอ่อน และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบก่อนเริ่มใช้งานจริง สำหรับผู้ประกอบการช่องรายการที่มีเนื้อหาออกอากาศในระบบอะนาล็อกอยู่แล้วเช่น Voice TV หรือ ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่วงทดลองออกอากาศจะเป็นการทดสอบการเข้าถึงของประชาชนและคุณภาพความคมชัดของช่องสัญญาณในระบบ HD ในส่วนของผู้เล่นใหม่เช่น ไทยรัฐ PPTV การทดลองออกอากาศจะเป็นโอกาสในการทดสอบผลตอบรับจากผู้ชม คุณภาพของสัญญาณและความพร้อมในด้านเทคนิค

นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมไอซีทีอาวุโส ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน กล่าวต่อว่า ในส่วนของหน่วยงานที่กำกับดูแลและผู้ให้บริการโครงข่ายการเชื่อมต่อ ช่วงทดลองออกอากาศนี้แม้ว่าจะเป็นเพียงการทดสอบใน 4 จังหวัดนำร่องคือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นครราชสีมา สงขลา แต่สิ่งที่ได้คือบทประเมินการเข้าถึงของเครือข่าย คุณภาพของสัญญาณ จุดอับที่สัญญาณยังเข้าไม่ถึงหรือ Digital Cliff การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทางเทคนิค คำร้องเรียนจากผู้ชม รวมถึงประเมินการเข้าถึงของสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นต้น 

ธีระ กนกกาญจนรัตน์ นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมไอซีทีอาวุโส จากบริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

นายธีระ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ย้อนกลับไปเมื่อปี 2552 เมื่อ ประเทศสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงจากระบบอะนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล ในช่วงที่การเปลี่ยนผ่านของอเมริกานั้นทางรัฐบาลสหรัฐฯ ได้กำหนดให้เมือง Wilmington ในรัฐ North Carolina เป็นพื้นที่นำร่องสำหรับทดลองออกอากาศระบบทีวีดิจิตอล ซึ่งแม้ว่าทางคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร หรือ The Federal Communications Commission (FCC) ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านในหลายช่องทางเป็นเวลาหลายเดือนก่อนช่วงทดลอง แต่ผู้ชมในพื้นที่นำร่องกว่าร้อยละ 7 ก็ยังประสบปัญหาการรับชมอันเกิดจากความขัดข้องทางเทคนิค อีกทั้งยังมีประชาชนในพื้นที่มากกว่า 1,800 รายโทรศัพท์เข้าไปยังศูนย์ช่วยเหลือของ FCC ซึ่งโดยมากเป็นปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับเสาอากาศและกล่องรับสัญญาณ และมีจำนวนมากที่เกิดจากความไม่เข้าใจในระบบทีวีดิจิตอล ผลตอบรับนี้ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ถึงขนาดที่เรื่องถูกส่งกลับเข้าไปหารือในสภาสูงสหรัฐฯ อีกครั้ง เพื่อทบทวนเลื่อนกำหนดวันออกอากาศเลยทีเดียว ดังนั้น ช่วงทดลองออกอากาศระบบดิจิตอลทีวีในประเทศไทยนี้จึงนับได้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและจับตาดูผลตอบรับอย่างใกล้ชิดทั้งจากฝั่งผู้ผลิตรายการและประชาชนผู้รับชม
ทีวีดิจิตอล


นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมไอซีทีอาวุโส ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน กล่าวด้วยว่า การกระจายสัญญาณในระบบดิจิตอลทีวีนั้น มีแม้จะให้ภาพและเสียงที่มีความคมชัดมากขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงสูงในเรื่องการเข้าถึงของสัญญาณ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัด ที่อาจตกอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า ‘Digital Cliff’ ในระบบอะนาล็อกผู้ชมอาจพบว่าบางพื้นที่เสาอากาศสามารถรับสัญญาณภาพได้ชัด และในบางพื้นที่รับสัญญาณรับชมได้แต่ไม่ชัดตามความแรงของสัญญาณ แต่ในระบบดิจิตอลพื้นที่ที่รับสัญญาณแพร่ภาพได้ไม่ถึงระดับที่กำหนดจะพบปัญหาจอดำรับภาพไม่ได้เลย โดยเฉพาะเมื่อ 2 ใน 3 ของประชากรไทยอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด ช่วงทดลองออกอากาศจึงมีความสำคัญมากต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านจากระบบอะนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล.

อ่านเพิ่มเติม...
ทีวีดิิจิตอลทดลองออกอากาศกสทช.ธีระ กนกกาญจนรัตน์ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน.ผู้ให้บริการโครงข่ายระบบอะนาล็อก