Thairath Logo
กีฬา

บ้านเมืองต้องอยู่ด้วยกฎหมาย

Share :

คุณสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ได้ประกาศ “วันเผด็จศึก” หลังจากที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด นายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว และ ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัย ตำแหน่งนายกฯ กรณีโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

คุณสุเทพประกาศอย่างฮึกเหิมว่า

คราวนี้จะ “ยึดอำนาจประเทศไทยเลย” เพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย รัฐบาลได้ประกาศระเบิดตัวเองทิ้งไป ตั้งแต่ การประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ดังนั้น เรามีสิทธิอันชอบธรรมที่จะประกาศความเป็น “รัฏฐาธิปัตย์” ของประชาชน เหมือนสมัยที่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ปฏิวัติแล้วออกคำสั่งเอาคนไปยิงเป้า แต่เราจะไม่ทำ แค่จับใส่คุก และจะสั่งยึดทรัพย์ตระกูลชินวัตรทั้งหมด

แล้วให้พิสูจน์ว่าส่วนใดที่หามาได้ด้วยความสุจริต

ต่อจากนั้นจะ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรีของประชาชน แล้วจะนำรายชื่อทั้งหมดกราบบังคมทูล เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าฯ โดยตนจะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกฯในฐานะ ร่างทรงของประชาชน

ก็ไม่รู้ว่า คุณสุเทพพูดด้วยความคึกคะนอง หรือคิดอย่างนั้นจริงๆ แต่ผมฟังแล้วไม่สบายใจ เพราะ “การยึดอำนาจประเทศไทย” แต่งตั้งตัวเองเป็น “ร่างทรงประชาชน” มีอำนาจเบ็ดเสร็จแบบ จอมพลสฤษดิ์ ก็ไม่ต่างกับ “การปฏิวัติโดยทหาร”

ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่ต้องการอย่างนั้นแน่นอน

อย่าลืมว่า วันนี้เรายังมี “วุฒิสภา” ที่ทำหน้าที่แทน “สภาผู้แทนราษฎร” และเพิ่งจะเลือกตั้งไปหมาดๆ ผมเองก็ไม่ชอบผลการเลือกตั้ง ส.ว.ชุดนี้ และได้แสดงความเห็นไปแล้ว แต่เมื่อเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตย ก็ต้องยอมรับ เพราะนี่คือ “ความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย” ที่เกิดจากนักการเมืองที่บริหารประเทศในอดีต รวมทั้ง คุณสุเทพ ที่เคยเป็นรัฐบาลด้วย แต่ก็ไม่ได้แก้ไขให้ดีขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแต่อย่างใด ผลจึงเป็นเช่นนี้

อำนาจอธิปไตย แม้จะ เป็นของปวงชนชาวไทย ตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 3 แต่ใน รัฐธรรมนูญ มาตรา 3 ก็เขียนไว้ชัดเจนว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม”

วันนี้ กระบวนการทางกฎหมาย ก็ได้เดินหน้าไปตาม “หลักนิติธรรม” ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว นายกฯยิ่งลักษณ์ กำลังถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด กำลังถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำแหน่งนายกฯ เมื่อ นายกฯยิ่งลักษณ์ ต้องสิ้นสุดการเป็น นายกฯรักษาการ ก็มีกระบวนการทางกฎหมายที่นำไปสู่ การสรรหาและแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ชั่วคราว โดยมี รองประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ ประธานรัฐสภา เป็น ผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกฯ แล้ว นายกฯคนใหม่ ก็ไป ตั้ง ครม.ชุดใหม่ เข้ามาทำงาน ทุกอย่างสามารถเดินหน้าได้ตามกฎหมาย ถ้าทุกคนเคารพกฎหมาย

ผมจึงไม่เห็นด้วยกับการประกาศ “ยึดอำนาจประเทศ” ของ คุณสุเทพ และผมเชื่อว่า คนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วย แต่อยากให้“กระบวนการทางกฎหมาย” เดินหน้าต่อไป เพื่อนำความสงบสุขกลับมาสู่บ้านเมืองให้ได้

แม้แต่ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คู่หูดูโอ้คุณสุเทพ ในอดีต ก็ยังประกาศในงานฉลอง 68 ปีพรรคประชาธิปัตย์

เมื่อวันอาทิตย์ว่า ไม่ว่าฝ่ายไหนชนะ ก็จะทำให้ฝ่ายที่พ่ายแพ้ไม่ยอมรับ ปัญหาก็ไม่จบ ดังนั้น การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับกฎหมาย ต้องเคารพกระบวนการทางกฎหมาย โดยเฉพาะผู้มีอำนาจ ส่วนปัญหาทางการเมืองต้องมาเจรจาร่วมกัน และต้องกำหนดแนวทางปฏิรูปที่ชัดเจน หากทำได้ทั้ง 3 ประการนี้ ก็จะคลี่คลายสถานการณ์บ้านเมืองได้ ซึ่งเป็นวิถีประชาธิปไตยที่ถูกต้อง

ประเทศไทยไม่ต้องการ “การปฏิวัติ” อีกแล้ว ไม่ว่าโดย “ประชาชน” หรือ “ทหาร” เพราะบ้านเมืองจะบอบช้ำกว่านี้อีกหลายเท่า จนยากที่จะเยียวยา และคนไทยทุกคนจะต้องลำบากสาหัสกับปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองอย่างแน่นอน.

 

“ลม เปลี่ยนทิศ”

อ่านเพิ่มเติม...
หมายเหตุประเทศไทยลม เปลี่ยนทิศบ้านเมืองต้องอยู่ด้วยกฎหมายอำนาจรัฏฐาธิปัตย์ปฏิวัติ