กีฬา
100 year

จับตาส.ว.เลือกตั้งใหม่

8 เม.ย. 2557 05:16 น.
SHARE

ถึงแม้ กกต.จะยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อย่างเป็นทางการ แต่สังคมไทยก็คาดการณ์แล้วว่า ส.ว.ชุดใหม่ 77 คน จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่? จะช่วยคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศหรือไม่? อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทยบางคนก็ยอมรับว่าที่ ส.ว.คนใหม่อย่างน้อย 40 คน เป็นคนพรรคเพื่อไทย

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ส.ว.มีอำนาจหน้าที่สำคัญยิ่งในการเมืองของประเทศ จะต้องทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การแต่งตั้งองค์กรอิสระและถอดถอนนักการเมือง จึงต้องมีความเป็นอิสระและเป็นกลางทางการเมือง แต่ถ้า ส.ว.ถูกพรรคการเมืองครอบงำคือความล้มเหลว

ในทางทฤษฎี ส.ว.จากการเลือก ตั้งโดยตรงของประชาชน ถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตยที่สุด แต่ในโลกความเป็นจริงและจากประสบการณ์ที่ผ่านมาส.ว.บางส่วนอาจตกอยู่ใต้อำนาจของพรรค เนื่อง จากต้องพึ่งพาพรรคในการเลือกตั้ง ทั้งทางด้านการเงินและหัวคะแนน บางส่วนอาจจะถูกนักธุรกิจการเมืองระดับเศรษฐี “ซื้อ”

การเลือกตั้งในประเทศไทยยังห่างไกลจากความสุจริตและเที่ยงธรรมที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ เพราะมีการซื้อเสียงทุกระดับ ทั้งระดับชาติและท้องถิ่น ยิ่งเขตเลือกตั้งเล็กก็ยิ่งต้องแข่งกันซื้อเสียงดุเดือด เช่น อบต. หรือแม้แต่กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักวิชาการที่อ้างว่าการซื้อเสียงไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการเลือกตั้ง คือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในโลกความเป็นจริง

เขตเลือกตั้ง ส.ว. เป็นเขตใหญ่ทั้งจังหวัด ต้องพึ่งพากลไกพรรคมาก เป็นหนี้บุญคุณพรรค ส.ว.บางคนอาจถูกพรรค “ซื้อ” ตัว ตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่าการแก้รัฐธรรมนูญ เรื่องวุฒิสภาเป็นการกระทำที่มิชอบเพราะขัด เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทำลายระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล

ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าว่าที่ ส.ว. ชุดใหม่เป็นคนของพรรคการเมืองใดหรือไม่? แต่อาจจะเริ่มเผยธาตุแท้เมื่อมีการเลือกประธานและรองประธานสภา และพิสูจน์กันต่อไปในการถอดถอนนักการเมือง ซึ่งมีทั้งอดีต ส.ส.และ ส.ว.และอาจจะมีนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วย พรรคการเมืองมักจะคุมวุฒิสภาโดยผ่านท่านประธานที่เคารพ

ถ้าวุฒิสภาถูกพรรคการเมืองครอบงำ จะไม่กระทบแค่การถอดถอนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น แต่จะทำลายระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลโดยรวม ซึ่งก็คือการทำลายเสาหลักประชาธิปไตย ใครที่คิดจะฮุบวุฒิสภาจึงไม่มีสิทธิอ้างว่าเป็นนักประชาธิปไตย แต่เป็นเผด็จการในคราบนักประชาธิปไตย คนไทยจึงต้องติดตามอย่าได้กะพริบตา.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทบรรณาธิการเลือกตั้ง ส.ว.เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาพรรคการเมืองซื้อตัวหาเสียงวุฒิสภาศาลรัฐธรรมนูญ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้