วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ชัยพฤกษ์" ชี้ยอดสมัครเรียนอาชีวะยังต่ำกว่าเป้า

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด อาชีวศึกษาภาค และผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อติดตามการรับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปีการศึกษา 2557 พบว่า ข้อมูลวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา มีผู้มาสมัครเรียนสังกัด สอศ. แล้ว 130,218 คน คิดเป็น 68.22% โดยภาคที่มีผู้มาสมัครเรียนอาชีวะมากสุด คือ ภาคตะวันออก และ กทม. สมัครถึง 75.80% ของเป้าหมาย รองลงมา ภาคกลาง 73.67% ภาคใต้ 72.44% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 69.51% และน้อยสุดคือภาคเหนือ 51.96% เมื่อจำแนกตามประเภทสถานศึกษา พบว่า วิทยาลัยพณิชยการมีผู้มาสมัครมากสุด 87.85% รองลงมา วิทยาลัยอาชีวศึกษา 80% วิทยาลัยเทคนิค 77.01% วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือ 61.63% วิทยาลัยการอาชีพ 55.62% ส่วนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยสารพัดช่าง ยังมีผู้มาสมัครไม่ถึงครึ่งของเป้าหมาย

เลขาธิการ กอศ.กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีวิทยาลัยที่รับเด็กได้ 100% ตามเป้าหมายแล้ว 76 วิทยาลัย รับได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 341 วิทยาลัย ดังนั้นในภาพรวมวิทยาลัยในสังกัด สอศ.ยังรับเด็กได้อีกประมาณ 60,000 คน โดยจะเปิดรับไปเรื่อยๆและมั่นใจว่าถึงวันสรุปยอดรับเด็ก 10 มิ.ย. จะรับเด็กได้เป็นไปตามเป้าแน่นอน.

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด อาชีวศึกษาภาค และผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อติดตามการรับนักเรียน 7 เม.ย. 2557 02:38 7 เม.ย. 2557 02:40 ไทยรัฐ