Thairath Logo
กีฬา

สพฐ.เล็งปรับสัดส่วนรับเด็ก ร.ร.แข่งขันสูง

Share :

อุดจุดบอดนักเรียนหลุดจากสถานศึกษา รุกแก้เกณฑ์นอกระบบรองรับ

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการสำรวจข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง หลังจากที่พบว่า บางโรงเรียนมีเด็กในเขตพื้นที่บริการจำนวนลดลงนั้น ตนจึงได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) สพฐ.สำรวจข้อมูลจากเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนซึ่งมีอัตราการแข่งขันการเข้าศึกษาต่อในสัดส่วนที่สูง ซึ่งมีประมาณกว่า 300 โรงว่า อัตราการสมัครเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการมีจำนวนลดลงตามลำดับหรือไม่ และควรมีการปรับสัดส่วนอย่างไรจึงจะเป็นธรรมกับนักเรียนทั่วไป ซึ่งจะต้องพิจารณาคาดคะเนล่วงหน้าสำหรับการจัดสรรงบประมาณในอนาคตด้วยว่า นักเรียนมัธยมศึกษาจะลดลงหรือไม่ และเด็กเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหน อย่างไรก็ตามเนื่องจาก สพฐ.รับผิดชอบการศึกษาภาคบังคับก็ต้องไปดูว่า มีนักเรียนที่จบ ป.6 แล้วไม่ได้เข้าเรียน ม.1 จำนวนเท่าไหร่

“เรามีสถิติจากภาคเอกชนว่า ขณะนี้เด็กที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบ ป.6 มีจำนวนเป็นแสนคน ขณะเดียวกันก็มีเด็กที่เข้า ม.1 แล้วหายไปกลางคัน ซึ่งเรื่องนี้ สพฐ.จะย้อนกลับไปดูว่าเป็นเพราะเหตุใด และจะต้องแก้ไขอย่างไร ซึ่งอาจต้องเสนอกระทรวงศึกษาธิการขอให้แก้ไขกฎระเบียบทั้งระบบ เพราะเด็กส่วนหนึ่งที่หายไป อาจจะเป็นเพราะต้องไปดูแลพ่อแม่ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน หรือเด็กท้องก่อนวัยอันควร รวมถึงปัญหาเด็กที่ครอบครัวแตกแยก ซึ่งก็ต้องพิจารณาแก้ไขระเบียบการรับนักเรียนนอกระบบให้สอดรับด้วย เพราะปัจจุบันการศึกษานอกระบบกำหนดเกณฑ์รับเด็กที่มีอายุเกิน 15 ปีเข้าศึกษา ซึ่งผมคิดว่าถ้าเด็กไม่สามารถเรียนในระบบได้ด้วยเหตุปัจจัยปัญหาต่างๆดังกล่าว ทั้งมีภาระต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ ครอบครัวแตกแยก ยากจนรวมถึงเด็กท้องในวัยเรียน ก็อาจจะเปิดโอกาสให้เด็กไปเรียนนอกระบบโดยไม่ต้องรอให้อายุถึง 15 ปีก็ได” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...
อภิชาติ จีระวุฒิสถานศึกษาปรับสัดส่วนเด็กนักเรียนเกณฑ์