Thairath Logo
กีฬา

Namby–pamby/flat out like a lizard drinking

Share :

ฝรั่งเรียก “คนร้องไห้ง่าย” ว่า namby-pamby แนมบี้-แพมบี้ บางคนเรียก wishy-washy วิชชี่-วอชชี่ ไม่ใช่ใช้เฉพาะกับคนเท่านั้น กับสิ่งของก็ได้ person or thing that is weak ไปเยี่ยมเพื่อนเมื่อวันก่อนกับแพนซีซึ่งอ้วนมาก เพื่อนเตือนแพนซีว่า Don’t sit on that chair. It is a bit namby-pamby. อย่านั่งเก้าอี้ตัวนั้นนะ มันเปราะบางพังง่ายสักหน่อย

ถ้าใช้กับคน ก็ต้องคนที่ overly sentimental อ่อนไหวมาก ผมมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่ง รูปร่างใหญ่โต ไว้หนวดไว้เครา ใครเห็นเข้า ก็ต้องนึกว่าคนนี้เป็นแมนเต็มตัว แต่ไม่ใช่ครับ Melek stood there crying like a namby–pamby because his girlfriend dumped him the other day. เมเหล็กยืนร้องเป็นไอ้ขี้แงที่ตรงนี้ เพราะแฟนทิ้งเมื่อวันก่อน

ท่านเคยเห็นสัตว์เลื้อยคลานดื่มน้ำไหมครับ พวกนี้ผงกหัวแลบลิ้นไปที่น้ำสองสามที เอ้าดื่มเสร็จและไปซะแล้ว ฝรั่งเอาพฤติกรรมสัตว์เลื้อยคลานมาเรียกกิริยาอาการของคนที่ทำอะไรไว หรือกระตือรือร้นมากไปว่า flat out like a lizard drinking ไปไวยังกะสัตว์เลื้อยคลานดื่มน้ำ

One night Melody wanted to know if I was dreaming about her to which I replied that I wasn’t thinking about anybody, I was flat out like a lizard drinking writing my columns. คืนหนึ่ง เมโลดีอยากรู้ว่าผมฝันหวานถึงเธอบ้างอ๊ะเปล่า? ผมตอบว่า ผมไม่มีปัญญาไปคิดถึงใครดอก ผมต้องเร่งเขียนคอลัมน์ให้เสร็จอย่างไวยังกะสัตว์เลื้อยคลานดื่มน้ำ.

 

คุณนิติ นวรัตน์

อ่านเพิ่มเติม...
เปิดฟ้าภาษาโลกคุณนิติ นวรัตน์Nambypambyflat out like a lizard drinking