วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ลงทุนกับคน

ลงทุนกับคน

โดย สหบาท
7 เม.ย. 2557 06:23 น.
  • Share:

“เรื่องของคนเป็นเรื่องสำคัญในการฝึกฝน อบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละหน่วย แต่ละสายงาน ให้มีความรู้เพิ่มเติมในหน้าที่และเดินหน้าไปตามนโยบายหลักของ ตร. ซึ่งจะเน้นการลงทุนในเรื่อง การพัฒนาบุคลากรตำรวจให้มีความพร้อม มีอุดมการณ์ มีวินัยและมีความภาคภูมิใจในอาชีพตำรวจ”

เป็นนโยบายหลักของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.ที่ให้ความสำคัญในการปรับปรุงสถานที่ พัฒนาบุคลากร และ “จิตสำนึก” ของข้าราชการตำรวจ

นอกเหนือ “ภาวะความเป็นผู้นำ” ที่ได้มีการปลูกฝังมาอย่างต่อเนื่อง จนเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจน โดยเฉพาะ “วินัย” ของตำรวจ ได้แสดงให้เห็นในสภาพที่กดดันจากการชุมนุมประท้วง

การกำหนดกรอบการพัฒนาตำรวจทุกสายงาน และทุกระดับชั้น เพื่อให้มีความรู้เพิ่มเติมและเทคนิค วิธีการ เพื่อให้ตำรวจมีความมั่นใจในการทำหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย

พล.ต.อ.อดุลย์ ได้คิดและหาทางนำองค์กรตำรวจ ให้มีคุณภาพทั้งระบบ มุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน สังคม รวมทั้งบุคลากรในองค์กร ด้วยการมีส่วนร่วมของตำรวจทุกคน ทุกระดับในองค์กร ทำให้เกิดความเป็นปึกแผ่นในหน่วยงานตำรวจ

สร้างแรงบันดาลใจ ชักนำตำรวจทุกคนด้วยความรู้ เหตุผล ความสามารถ และดีงาม เป็นแบบอย่างให้ตำรวจทุกคนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ โดยปราศจากการบังคับทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความมั่นใจ

พล.ต.อ.อดุลย์ ได้ให้ความสำคัญในการให้ตำรวจศึกษาหา ความรู้ ได้รับการฝึกฝน ได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ ย่อมส่งผลดีต่อประชาชน

ตลอดเวลาที่ผ่านมา พล.ต.อ.อดุลย์ ได้ทุ่มเทลงทุนกับการพัฒนาตำรวจให้ทันการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่มุ่งหวังความเป็นเลิศต้องพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เสริมสร้างความชำนาญและวินัยในองค์กร ลดความผิดพลาด สร้างความประทับใจให้ประชาชน

โดยเฉพาะการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงสถานที่ พัฒนาบุคลากร จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย มีการฝึกฝนอบรมอย่างต่อเนื่อง เชื่อมต่อระบบ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างในองค์กรและนอกองค์กรต้องสอดประสานเป็นแนวทางเดียวกัน

เป็นการขับเคลื่อนนโยบายที่ พล.ต.อ.อดุลย์ คาดหวังได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขององค์กรตำรวจในอนาคต เพื่อให้ตำรวจได้มีที่ยืนในสังคมได้อย่างสง่าผ่าเผย.

 

สหบาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้