Thairath Logo
กีฬา

ดุสิตโพล ชี้ ปชช. หวั่น เกิดสงครามกลางเมือง

Share :

สวนดุสิตโพล เผย ปชช. หวั่น เกิดสงครามกลางเมือง 68.55% ทางออก"รบ.-ม็อบ"ต้องเจรจาเท่านั้น ขณะที่ 48.36% ชี้ นักการเมืองเห็นแก่พวกพ้อง และ 38.69% ต้องการให้สอบยิ่งลักษณ์ด้วยความเป็นธรรม 

วันที่ 6 เม.ย. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,434 คน ระหว่างวันที่ 1-5 เม.ย. เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนี้ พบว่า

1. ประชาชนคิดว่าความขัดแย้งทางการเมืองไทย ณ วันนี้มีโอกาสกลายเป็นสงครามกลางเมือง

อันดับ1 เพราะมีการใช้อาวุธร้ายแรงก่อเหตุตามสถานที่ต่างๆ มีแนวโน้มรุนแรงและบานปลาย อาจมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อความวุ่นวายถึง 68.55% อันดับ2 ไม่แน่ใจ เพราะสถานการณ์ไม่แน่นอน มีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง มีการเคลื่อนไหวหลายกลุ่ม ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล ฯลฯ24.81% และอันดับ3 คิดว่าไม่มีโอกาสเป็นสงครามกลางเมือง 6.64%

2. สอบถามความคิดเห็นว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ความขัดแย้งทางการเมืองบานปลายกลายเป็นสงครามกลางเมือง

อันดับ 1 คิดว่ารัฐบาลและผู้ชุมนุมต้องเจรจากันอย่างสันติ ไม่ยั่วยุปลุกปั่นให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น 48.36% อันดับ 2 คิดว่าทุกฝ่ายต้องไม่ใช้กำลัง และอาวุธร้ายแรง ระวังผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อความวุ่นวาย 22.74% อันดับ 3 เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจต้องเข้มงวด ควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยยึดตามหลักสากล 14.97% และอันดับ 4 ประชาชนจะต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง มีสติ มีวิจารณญาณ 13.93%

3. ถามความคิดเห็นของประชาชนว่า ทำไมความขัดแย้งทางการเมือง ณ วันนี้จึงรุนแรงและยาวนาน

อันดับ 1 คิดว่านักการเมืองยังเห็นแก่พวกพ้อง มุ่งหวังอำนาจและผลประโยชน์ 38.69% อันดับ 2 คิดว่าแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ไม่เด็ดขาด ขาดความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย 24.03% อันดับ 3 คิดว่ามาจากการบริหารบ้านเมืองที่ผิดพลาดปล่อยให้มีการทุจริต คอรัปชั่น กฎหมายยังมีช่องโหว่ 22.62% และอันดับ 4 คิดว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกมานาน มีปัญหาสะสมมากขึ้น ไม่น่าจะแก้ไขได้ในเร็ววัน 14.66%

4. ประชาชนคิดอย่างไร กับการที่นายกฯยิ่งลักษณ์โดนตรวจสอบ และชี้มูลความผิดในประเด็นต่างๆ ทางการเมืองขณะนี้

อันดับ 1 คิดว่าอยากให้เป็นการตรวจสอบที่มีความเที่ยงตรง เป็นธรรมอย่างแท้จริง ไม่ 2 มาตรฐาน 44.60% อันดับ 2 คิดว่าเป็นสถานการณ์ที่กดดัน อยากให้ฝ่ายที่ตรวจสอบและนายกฯ ออกมาสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน 34.53% และอันดับ 3 อยากรู้ข้อเท็จจริง อยากรู้ว่าผลการตรวจสอบจะเป็นอย่างไร ผิดจริงหรือไม่ 20.87%

5. สอบถามความคิดเห็นว่า ทำไมคนไทย ณ วันนี้จึงเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายน้อยลง

อันดับ 1 คิดว่ามีแบบอย่างที่ไม่ดีให้เห็น กฎหมายไม่เด็ดขาด ไม่เอาผิดอย่างจริงจัง 42.06% อันดับ 2 คิดว่าสภาพสังคมเสื่อมโทรม คุณธรรมจริยธรรมลดลง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากขึ้น 32.62% และอันดับ 3 คิดว่าคนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลัหลักประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 25.32%

อ่านเพิ่มเติม...
ม็อบการเมืองสงครามการเมืองดุสิตโพลมหาวิทยาลัยราชภัฎสสวนดุสิตผู้ไม่หวังดีรุนแรงปานปลาย