Thairath Logo
กีฬา

40 ส.ว.ดัน “สุรชัย” นั่ง ปธ.วุฒิฯ คนใหม่

Share :

กลุ่ม 40 ส.ว. เตรียมดัน "สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย" นั่งตำแหน่งประธานวุฒิสภาคนใหม่ "คุณหญิงจารุวรรณ"-"พิเชต" รองประธานฯ...

วันนี้ (4 เม.ย. 57) ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา กลุ่ม 40 ส.ว. กล่าวว่า การเลือกประธานวุฒิสภาคนใหม่ คาดว่าจะทำได้หลังเสร็จสิ้นกระบวนการถอดถอน นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา แล้ว และคาดว่า กกต. จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ว.ชุดใหม่ได้ครบ 95 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเข้าทำหน้าที่เลือกประธานวุฒิสภาได้

ทั้งนี้ มองว่า เมื่อกลุ่ม 40 ส.ว.รวมกับ ส.ว.เลือกตั้งชุดใหม่ ในหลายพื้นที่ น่าจะเป็นเสียงข้างมากในการเลือกประธานวุฒิสภาได้ ขณะนี้กลุ่ม 40 ส.ว.มีความชัดเจนในการเสนอตัวบุคคลเพื่อชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภา จากเดิมมีตัวเลือก 3 คน คือ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ว่าที่ ส.ว.กทม. และนายพิเชต สุนทรพิพิธ ส.ว.สรรหา

ล่าสุด มีความเห็นร่วมกันแล้วว่า เพื่อความต่อเนื่องในการทำหน้าที่ในสถานการณ์ความขัดแย้ง จะเสนอนายสุรชัย ชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภา.

อ่านเพิ่มเติม...
สุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยประธานวุฒิสภา40ส.ว.ไพบูลย์ นิติตะวันนิคมไวยรัชพานิชถอดถอนเลือก