วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผุด 'คาราวานฝากท้องเคลื่อนที่' ชวนแม่มือใหม่ฝากท้องเร็วขึ้น

ผุด 'คาราวานฝากท้องเคลื่อนที่' ชวนแม่มือใหม่ฝากท้องเร็วขึ้น

  • Share:

"กรมอนามัย" ผุดคาราวานฝากท้องเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก ลดอัตราการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์หลังคลอด และสร้างเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดให้สมวัย...

วันที่ 4 เม.ย. 57 ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในงานมหกรรมคาราวานฝากท้องเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร ณ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีโครงการฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ เพื่อกระตุ้นให้หญิงตั้งครรภ์ฝากท้องเร็วขึ้น และสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แต่ยังพบปัญหาว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานในโรงงานหรือสถานประกอบกิจการ ไม่มีเวลาที่จะไปฝากท้อง ทำให้ไปฝากท้องช้าและไม่ไปฝากท้องตามนัด กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยจึงจัดคาราวานฝากท้องเคลื่อนที่ขึ้น โดยมาให้บริการในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเป็นแห่งแรก จากนั้นจะกระจายไปยังสถานประกอบการต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการฝากท้องได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมซึ่งบริการที่ได้รับจะมีคุณภาพเหมือนกับที่ไปรับบริการในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข

โครงการฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ ของกระทรวงสาธารณสุข เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. 2556 เพื่อสอดรับกับโครงการเพื่อเด็กและสตรี (Every Women Every Child) ขององค์การสหประชาชาติเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของสตรีและเด็กทั่วโลกลงให้ได้จำนวน 16 ล้านคน ภายในปี 2558 โดยการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแม่และเด็ก และส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ไทยทุกคนเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ตามนโยบายแม่คลอด ลูกรอด ปลอดภัย เท่าเทียมทั่วถึง

พร้อมกันนี้ ยังให้หญิงตั้งครรภ์และบุตรได้รับการดูแลตามมาตรฐาน คือ การฝากครรภ์คุณภาพ ต้องครบ 5 ครั้งตามมาตรฐานสากล เริ่มครั้งที่ 1 อายุครรภ์น้อยกว่า หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ และ 18, 26, 32 และ 38 สัปดาห์ มีระบบห้องคลอด การบริบาลทารกแรกเกิด และการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ขวบ เพื่อให้เด็กเติบโตสมวัย ได้รับวัคซีนครบถ้วน มีไอคิวมากกว่า 100 ซึ่งหมายความว่า เด็กจะมีอายุสมองมากกว่าอายุจริง และมีอีคิวตามมาตรฐาน

“แม้สถานการณ์ด้านสุขภาพแม่และเด็กในประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังพบปัญหาอัตราการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ครั้งแรก หรือฝากท้องเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ เพียงร้อยละ 53 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และพัฒนาการของเด็กหลายด้าน อาทิ การขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ยังคงสูงที่ร้อยละ 52.5 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่ร้อยละ 18.4 ทำให้หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอด

นอกจากนี้ การฝากท้องช้ายังทำให้ทารกแรกเกิดเสี่ยงต่อการเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ดาวน์ซินโดรม ภาวะพร่องไทรอยด์แต่กำเนิด น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม เรียนรู้ช้ากว่าปกติ หากหญิงตั้งครรภ์เข้ารับบริการฝากท้องเร็วขึ้น ทั้งแม่และเด็กจะได้การดูแลสุขภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และคลินิกสุขภาพเด็กดี รวมทั้งได้รับความรู้ด้านต่างๆ อาทิ ข้อปฏิบัติสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ โภชนาการที่เหมาะสม การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การสร้างเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย และตารางการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค เป็นต้น” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว.  

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้