Thairath Logo
กีฬา

คุมเข้ม 'ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์' 4 เขตฮิตเล่นสงกรานต์ กทม.

Share :

"กทม." ออกมาตรการคุมเข้ม ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ำยอดฮิต 4 เขตในกรุงเทพฯ...   

กรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่นำร่อง 4 พื้นที่ ได้แก่ ถนนสีลม เขตบางรัก ตรอกข้าวสาร เขตพระนคร ซอยโชคชัย 4 เขตลาดพร้าว และถนนอักษะ เขตทวีวัฒนา   

นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯ กทม. ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) สำนักเทศกิจ กรมสรรพสามิต เครือข่ายภาคประชาชน สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่นำร่อง 4 พื้นที่ดังกล่าว 

นางผุสดี กล่าวว่า การรณรงค์จัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่นำร่อง 4 พื้นที่ จะเริ่มจากการประชาสัมพันธ์ และลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบบริเวณถนนข้าวสาร ในวันที่ 8 เม.ย. หลังจากนั้น ทุกเขตของกรุงเทพมหานครจะดำเนินการขึ้นป้ายรณรงค์เกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ส่วนเรื่องการวางจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ำ โดยวิธีการตั้งแผงลอย ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขาย อีกทั้งยังขายให้เด็ก เยาวชน ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดหัวและท้ายถนน เพื่อรับฝากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนพื้นที่นำร่องทั้ง 4 เขต รวมถึงจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจเดินตรวจอยู่เป็นระยะเพื่อป้องปราม และหากทำได้สำเร็จจะประกาศให้เป็นพื้นที่เล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ในปีต่อไป.

 

อ่านเพิ่มเติม...
กทม.คุมเข้มขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยผุสดี ตามไทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร