วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ความเหลื่อมล้ำของ 'คนไทย' รั้งท้ายของโลก!

สถาบันอนาคตไทยศึกษา เผยความเหลื่อมล้ำด้านความมั่นคงของไทย อยู่อันดับ 162 จาก 174 ประเทศ ใกล้เคียงกับประเทศเวเนซุเอลาและอินโดนีเซีย...

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษา กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่อันดับ 162 จาก 174 ประเทศ ที่มีความเหลื่อมล้ำด้านความมั่นคงของไทย อยู่อันดับท้ายของโลก ใกล้เคียงกับประเทศเวเนซุเอลาและอินโดนีเซีย ซึ่งกลุ่มครอบครัวที่จนที่สุด ไม่ใช่ชาวนาหรือเกษตรกร อย่างที่เราเคยเข้าใจ แต่เป็นครอบครัวคนชรา 40% ที่มีรายได้หลักมาจากเงินที่ลูกหลานส่งมาให้ และมีข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ ความเหลื่อมล้ำของไทย ที่อยู่ระดับสูง และไม่ดีขึ้นเลย จากเมื่อ 3 ทศวรรษที่แล้ว โดยรายได้ของครอบครัวยากจน ไล่ตามรายได้ของครอบครัวร่ำรวยไม่ทันทำให้ช่องว่างรายได้ของครอบครัวที่รวยที่สุด 10% และครอบครัวที่จนที่สุด 10% ในปัจจุบันสูงถึง 21 เท่า จากที่เคยต่างกัน 20 เท่า จาก 25 ปีที่แล้ว  

จากการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ผลสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาตินั้น น้อยกว่ารายได้ครัวเรือนที่สถาพัฒน์ประมาณการไว้ใน GDP ถึง 0.9 ล้านล้านบาท หรือหายไปราว 12% ของข้อมูลที่สำรวจได้ส่วนที่หายไป คือ รายได้ของครอบครัวคนที่มีฐานะแต่นั้น ไม่ได้สะท้อนฐานะการเงินที่แท้จริงของครอบครัวที่ร่ำรวย 

จากการเปรียบเทียบกับข้อมูลแหล่งอื่น ที่ทำการรวบรวมมูลค่าสินทรัพย์จากแหล่งต่างๆ ของ 50 มหาเศรษฐีไทย จะเห็นความแตกต่างของรายได้เฉลี่ยของครอบครัวที่รวยที่สุด 20% และครอบครัวที่จนที่สุด 20% เพิ่มขึ้นจาก 11 เท่า เป็น 14 เท่า หรือราว 25% แต่สิ่งที่สำคัญที่ต้องมุ่งเน้นแก้ไข คือความเหลื่อมล้ำด้านโอกาส เพราะเป็นต้นตอที่สำคัญที่จะทำให้คนรู้สึกไม่เท่าเทียมกัน และนำไปสู่ความไม่สงบความขัดแย้งกลับ ทำให้โอกาสของคนเหลื่ยมล้ำมากขึ้นเรื่อยๆ.

สถาบันอนาคตไทยศึกษา เผยความเหลื่อมล้ำด้านความมั่นคงของไทย อยู่อันดับ 162 จาก 174 ประเทศ ใกล้เคียงกับประเทศเวเนซุเอลาและอินโดนีเซีย... 4 เม.ย. 2557 15:14 4 เม.ย. 2557 15:39 ไทยรัฐ