Thairath Logo
กีฬา

กทม.ยัน พร้อมดูแลม็อบทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

Share :

กทม.เตรียมพร้อมรับมือการชุมนุมใหญ่ของกลุ่ม นปช. 5-6 เม..นี้ พร้อมให้การดูแลทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน...

วันที่ 4 เม.ย. 57 นายบรรจง สุขดี รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่จะมีการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 5-6 เม.. 57 ที่ถนนพุทธมณฑล ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดงานหนึ่งใจให้ประชาชนระหว่างวันที่ 5-13 เม.. 57 บริเวณถนนพุทธมณฑล เช่นเดียวกัน

สำหรับถนนพุทธมณฑล สาย 3 ถึงถนนพุทธมณฑล สาย 4 มีระยะทางรวม 3.8 กม. อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ 3.5 กม. และอยู่ในพื้นที่ จ.นครปฐม 300 เมตร แบ่งเป็นพื้นที่จัดงานของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา ระยะทาง 2.7 กม. และเป็นพื้นที่การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ซึ่งจะตั้งเวทีตั้งแต่สะพานข้ามคลองทวีวัฒนาถึงถนนพุทธมณฑลสาย 4 ระยะทาง 1.1 กม. โดย กทม.ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตทวีวัฒนา ประสานไปยังจังหวัดนครปฐม ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมซักซ้อมและเตรียมแผนปฏิบัติการร่วมกัน ในการดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดการชุมนุม

ทั้งนี้ กทม.ได้รับการประสานจากกลุ่ม นปช. ขอรับการสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ รถดูดสิ่งปฏิกูล และรถน้ำ เบื้องต้น กทม.จัดรถสุขาให้ 10 คัน รถดูดสิ่งปฏิกูล 7 คัน และรถน้ำไปตั้งบริเวณพื้นที่การชุมนุม นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบกล้อง CCTV ในพื้นที่ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา หากมีความจำเป็นต้องติดตั้งเพิ่ม ให้เริ่มดำเนินการทันที รวมถึงจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางลัด เส้นทางเลี่ยง พื้นที่การชุมนุม ให้ประชาชนทราบ

ส่วนสำนักการโยธา ให้ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หากพบชำรุดให้รีบซ่อมแซมแก้ไข สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารภัยให้จัดเตรียมรถดับเพลิงและไฟส่องสว่าง (บอลลูนไลท์) ประจำจุดต่างๆในพื้นที่ สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย ให้เตรียมแพทย์-พยาบาล รถพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมตลอด 24 ชม. อีกทั้งยังมอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อม จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณดังกล่าว ตลอดจนแจกจ่ายถุงดำให้ผู้มาชุมนุมและผู้ที่มาร่วมงาน เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการจัดเก็บขยะ โดย กทม.พร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลผู้ชุมนุมทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริเวณถนนอุทยานและถนนพุทธมณฑล สาย 4 ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างเขตทวีวัฒนาและอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐมทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนหน้า (ตั้งอยู่ที่สำนักงานเขตทวีวัฒนา) และแต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการเหตุการณ์ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ โดยมี นายมานิต เตชอภิโชค รองปลัด กทม. เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์.

                                       

อ่านเพิ่มเติม...
กทม.ดูแลม็อบเท่าเทียมนปช.พุทธมณฑลชุมนุมใหญ่บรรจง สุขดี รองปลัดกทม.