ข่าว
100 year

เล็งเปิดช่องเทียบโอนประสบการณ์เรียน 'ป.ตรีอาชีวะ'

ไทยรัฐออนไลน์4 เม.ย. 2557 12:15 น.
SHARE

กอศ.เผยผลตรวจเยี่ยมการสอนสถาบันการอาชีวศึกษา 4 ภาค พบยังต้องพัฒนาคุณภาพการสอนให้ครูความรู้แน่น และพัฒนาวิชาชีพได้ ขณะมองหมายให้ สอศ.ประเมินต้นทุนการศึกษา ป.ตรี จ่อเปิดช่องเทียบโอนประสบการณ์เรียน...

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า จากรายงานการตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี/สายปฏิบัติการของกลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 4 ภาค หลังจัดการศึกษาไปแล้ว 1 ภาคเรียน โดยในที่ประชุมอยากเห็นคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการทำงานเชิงวิชาการ ที่ทั้งครูผู้สอนและครูฝึกในสถานประกอบการจะต้องแน่นในเชิงเทคนิค วิธีการสอนในระดับอุดมศึกษาและเข้าใจระบบทวิภาคีอย่างถ่องแท้ นอกจากนี้ ต้องเข้าใจวิธีการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ตามแนวคิดของหลักสูตรอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ตัวแปรที่สำคัญของความสำเร็จในการจัดการศึกษาอยู่ที่สถานประกอบการที่นักศึกษาลงไปปฏิบัติงาน ดังนั้น สถานศึกษาจะต้องเลือกสถานประกอบการให้เหมาะสม แผนการฝึกงานต้องครอบคลุมตามหลักสูตร การนิเทศก์ ติดตามต้องชัดเจน ส่วนการประเมินผลการเรียนการสอนนั้น

"จากการตรวจเยี่ยมที่ จ.พระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้ที่เรียนระดับปริญญาตรีเกือบทั้งหมดเป็นครูฝึกอยู่ในสถานประกอบการอยู่แล้ว ดังนั้นที่ประชุมเห็นว่า ควรเปิดช่องการเทียบโอนประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงๆ หากสามารถปฏิบัติงานได้จริงก็ไม่ต้องลงเรียนในวิชานั้นๆ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการจัดทำแนวปฏิบัติในการเทียบโอนประสบการณ์เพิ่มเติมเนื่องจากยังไม่มีการกำหนดไว้ ตอนนี้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทำการวิจัยประเมินต้นทุนการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของ สอศ.อย่างเป็นระบบ เชื่อว่าน่าจะเป็นการลงทุนจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ถูกที่สุดแต่ได้ผลมาก อย่างไรก็ตาม บอร์ด กอศ. ได้วางแผนที่จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอนให้ครบทุกสถาบันภายในสองเดือนนี้ โดยจะเชิญผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รวมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมด้วย" ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กอศ.เรียนอาชีวะอาชีวะสถาบันอาชีวศึกษาชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้