วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวธ.เตรียมจัดงาน 'รดน้ำศิลปินแห่งชาติ'

สวธ.เตรียมจัดงาน 'รดน้ำศิลปินแห่งชาติ' ปี 2557 เนื่องในวันสงกรานต์ 10 เม.ย.57 นี้ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ และสืบสานประเพณีของไทย...

วันที่ 4 เม.ย.57 นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 เม.ย.57 นี้ สวธ.เตรียมจัดงานรดน้ำศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจากสวธ.เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความรักความผูกพันความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่และบุคคลที่ตนเคารพ เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม อีกทั้งเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงาม

สำหรับงานรดน้ำศิลปินแห่งชาติ จะมีศิลปินแห่งชาติเข้าร่วมงานกว่า 30 คน อาทิ สุเทพ วงศ์กำแหง, ผ่องศรี วรนุช, ชาลี อินทรวิจิตร, สมเศียร พานทอง, ชำเรือง วิเชียรเขตต์, ชัยชนะ บุญนะโชติ, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, ชิน ฝ้ายเทศ, วนิดา พึ่งสุนทร, วินิตา ดิถียนต์, ดอกดิน กัญญามาลย์, ทัศนีย์ ขุนทอง, วิชิต โห้ไทย, บุญฉลอง ภักดีวิจิตร และยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) เป็นต้น.

สวธ.เตรียมจัดงาน 'รดน้ำศิลปินแห่งชาติ' ปี 2557 เนื่องในวันสงกรานต์ 10 เม.ย.57 นี้ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ และสืบสานประเพณีของไทย... 4 เม.ย. 2557 10:37 4 เม.ย. 2557 11:12 ไทยรัฐ