Thairath Logo
กีฬา

เสด็จแก่งกระจาน ตรวจป่า-น้ำเขื่อน

Share :

‘แพขนานยนต์’ วนผ่านเกาะแก่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทอดพระเนตรและติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำของโครงการเขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนดินแห่งแรกของไทย ที่ก่อสร้างทุกขั้นตอนโดยคนไทย โดยทอดพระเนตรระดับน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่ “เกาะในหลวง”

เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 3 เม.ย. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังเขื่อนแก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการน้ำของโครงการ เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนอเนกประสงค์ที่ยังประโยชน์ด้านภาคการเกษตรได้มากกว่า 3 แสน 3 หมื่นไร่ ช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค ตั้งแต่ปากอ่าวเพชรบุรีจนถึงหัวหินและช่วยบรรเทาอุทกภัยในทุ่งเพชรบุรี นอกจากนี้ ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ประทับ แพขนานยนต์ เสด็จฯไปทอดพระเนตรระดับน้ำของเขื่อนแก่งกระจานและความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า การสร้างเขื่อนแก่งกระจานทำให้เกิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร เก็บกักน้ำได้ 710 ล้านลูกบาศก์เมตร หลังการสร้างเขื่อนภูเขาหลายลูกจมอยู่ใต้น้ำ เหลือเพียงยอดที่โผล่พ้นน้ำกลายเป็นเกาะมากกว่า 30 เกาะ สำหรับเกาะที่แพขนานยนต์ที่ประทับวนรอบ คือ “เกาะในหลวง” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จฯ ไปประทับ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2516 ปัจจุบันยังคง อนุรักษ์และซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับให้สวยงาม ดูแลสภาพป่าให้สมบูรณ์มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ จากนั้นแพขนานยนต์ที่ประทับยังล่องผ่านเกาะราชบุรี เรื่อยไปจนถึงบริเวณสันเขื่อนแก่งกระจาน

สำหรับเขื่อนแก่งกระจานเป็นเขื่อนดิน ที่สร้างกั้นแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณเขาเจ้าและเขาไม้รวก บริเวณตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สันเขื่อนยาว 760 เมตร กว้าง 8 เมตร สูง 58 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี 2509 ได้รับพระมหากรุณา ธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2509 เป็นเขื่อนดินแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยคนไทยทั้งสิ้น ตั้งแต่การวางโครงการ สำรวจสภาพภูมิประเทศ ออกแบบรายละเอียด และก่อสร้างโครงการวัตถุประสงค์เพื่อ อำนวยประโยชน์ด้านการชลประทาน บริเวณที่ราบจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งยังประโยชน์ด้านการประมง การคมนาคมทางน้ำ และพักผ่อนหย่อนใจ

เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี 2522 ครั้งนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปเขื่อนแก่งกระจาน และทรงมีพระราชดำรัสว่า “เรื่องป่าต้นน้ำ ลำธารของแม่น้ำเพชรบุรี ขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาอย่าให้มีการลักลอบตัดไม้ ถางป่า ทำไร่ในป่าต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี เพราะจะทำให้เกิดความแห้งแล้ง แม้จะได้มีการให้สัมปทานป่าแปลงนี้ไปบ้างแล้ว ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูแลการทำไม้ อย่าให้เป็นการทำลายป่าเกิดขึ้น”

จากพระราชดำรัสดังกล่าว ประกอบกับนโยบาย ของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี จึงประกาศให้พื้นที่ป่ากว่า 2,900 ไร่ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำลำธาร ของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรี มีภูเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าสมบูรณ์ มีน้ำตก ถ้ำ หน้าผา ทะเลสาบ พันธุ์ไม้มีค่านานาชนิด เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่างๆเช่น เลียงผา วัวแดง กระทิง นก และช้างป่าสัตว์คู่บ้านคู่เมือง เหมาะสมแล้วที่จะจัดตั้งให้บริเวณนี้ เป็นเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 28 ของประเทศ เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาความรู้ด้านต่างๆ ทั้งเป็นการรักษาสภาพป่า ให้คงอยู่ เป็นสมบัติของชาติถาวรสืบไป ดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับอยู่ที่เขื่อนแก่งกระจานนี้เป็นเวลากว่า 2 ชั่วโมง จึง เสด็จฯกลับไปประทับ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขื่อนแก่งกระจานเพชรบุรีติดตามความคืบหน้าแพขนานยนต์เกาะในหลวง