วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จฯจากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังเขื่อนแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ติดตามความก้าวหน้าของการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน พร้อมประทับแพขนานยนต์ทอดพระเนตร “เกาะในหลวง”.

4 เม.ย. 2557 07:56 4 เม.ย. 2557 07:56 ไทยรัฐ