วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กีวีคว้าสังคมก้าวหน้าที่ 1

นิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศ ที่มีความก้าวหน้าทางสังคมสูงที่สุดในโลก โดยองค์กรความก้าวหน้าทางสังคมของอังกฤษ...

นิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศ ที่มีความก้าวหน้าทางสังคมสูงที่สุดในโลก หลังองค์กรความก้าวหน้าทางสังคม (เอสพีไอ) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศของอังกฤษ เผยผลสรุปดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมประจำปี 2557 เมื่อ 3 เม.ย. โดยทางองค์กรได้ประเมินความก้าวหน้าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่พบใน 132 ประเทศทั่วโลก พิจารณาจากระบบสวัสดิการ, ความปลอดภัยด้านสาธารณสุข, การศึกษา รวมการพัฒนาที่ยั่งยืน

พบว่า นิวซีแลนด์ให้สิทธิส่วนบุคคลและเสรีภาพอย่างกว้างขวาง ส่วนอันดับ 2-10 ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน แคนาดา ฟินแลนด์ เดนมาร์ก และออสเตรเลีย ส่วนไทยติดอันดับที่ 59.

นิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศ ที่มีความก้าวหน้าทางสังคมสูงที่สุดในโลก โดยองค์กรความก้าวหน้าทางสังคมของอังกฤษ... 4 เม.ย. 2557 01:30 4 เม.ย. 2557 02:46 ไทยรัฐ