Thairath Logo
กีฬา

ทร.ปิดหลักสูตรฝึกทหารใหม่ หน่วยรบประจำปี มั่นใจทุกคนคือหนึ่งเดียว

Share :

"ทหารเรือ" ปิดหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 56 โดยมีหน่วยรบทางบกและทางเรือ ด้านรองจก.ยศ.ทร. มั่นใจ พลทหารเหล่านี้จะถูกหล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียว ไม่มีการแบ่งแยก โดยเฉพาะความรักชาติ...

 

วันที่ 3 เม.ย. พล.ร.ต.สุรพงษ์ อำนรรมสรเดช รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีตรวจพลสวนสนามปิดการฝึกหลักสูตรภาคสาธารณศึกษา นักเรียนพลทหารกองประจำการผลัดที่ 4 ประจำปี 2556 ณ สนามฝึกความเป็นเลิศศูนย์การฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนาวาเอกนิวัธ ฮะเจริญ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ ก่อนที่จะทำพิธีมอบรางวัลธงเกียรติยศชนะเลิศ ให้กับผู้ชนะการฝึกประเภทภาคสนาม และทหารราบ ให้กับกองพันนักเรียนที่ 4 และรองชนะเลิศกองพันนักเรียนที่ 2 พร้อมมอบรางวัลเกียรตินิยมบัตรและโล่เกียรตินิยมให้กับนักเรียนพลกองประจำการที่สอบได้คะแนนดีเยี่ยมและมีความประพฤติดี 

พล.ร.ต.สุรพงษ์ กล่าวว่า ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นหน่วยฝึกและศึกษาของกองทัพเรือ โดยเฉพาะการฝึกอบรมพลเรือนให้ปรับปรุงตัวเองเข้ากับชีวิตทหารหรือ หล่อหลอมพลเรือนให้เป็นทหาร ถือว่าเป็นหน่วยงานแรกที่ต้องหยั่งรากแก้วความเป็นทหารที่รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นปราการด่านหน้าในการสร้างนักรบทางเรือและทางบก เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ เรียนรู้ถึงการดำเนินชีวิตที่มีความแตกต่างการปฏิบัติงานร่วมกันการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เป็นปึกแผ่นในเรื่องของความรักความสามัคคี ทั้งที่มีความแตกต่างการกันเรื่องวัฒนธรรมศาสนา ไม่มีการแบ่งแยกกันในเรื่องของคุณวุฒิหรือศักดินาแต่อย่างใด  

"ศูนย์ฝึกทหารใหม่ รับภาระหนักในการฝึกอบรมพลเรือนให้เป็นทหารอย่างแท้จริง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่ต้องหล่อหลอมพลเรือนที่มีความแตกต่างให้เป็นเหล็กกล้า เป็นหนึ่งเดียวกันได้ ก็คือให้ทุกคนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็ง มีวินัย อดทน กล้าหาญ สามารถสละชีพเพื่อชาติได้อย่างเด็ดเดี่ยว และมั่นใจเหลือเกินว่า พลเรือนที่เข้ามาฝึกเป็นทหาร พึงพอใจต่อความเป็นลูกผู้ชาย ตลอดจนได้รับสังคมใหม่ๆ ติดตัวไปประยุกต์ใช้ในครอบครัว ท้องถิ่น สังคม อย่างยั่งยืน" พล.ร.ต.สุรพงษ์ กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...
หลักสูตรฝึกทหารใหม่หน่วยรบทางบกทางเรือสุรพงษ์ อำนรรมสรเดชรองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือศูนย์ฝึกทหารใหม่