Thairath Logo
กีฬา

ผอ.รมน.ภาค 4 คนใหม่ ยึดแนวทางแก้ไฟใต้ 'เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา'

Share :

"วลิต" รับตำแหน่ง กอ.รมน.ภาค 4 ลั่น พร้อมสานต่อนโยบายแก้ปัญหาชายแดนใต้ โดยการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไขปัญหา...

 

วันที่ 3 เม.ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้จัดให้มีพิธีรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ระหว่าง พล.อ.สกล ชื่นตระกูลผู้ อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และ พล.ท.วลิต โรจนภักดี ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยมีข้าราชการสังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นอกจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 คนเก่าและใหม่ได้พบปะกำลังพลพร้อมข้าราชการทหารและตำรวจ ที่เข้าร่วมจำนวน 390 นาย

จากนั้นได้เดินทางไปพบปะเครือข่ายพลังมวลชนกว่า 1,000 คนที่มารอต้อนรับและแสดงความยินดี ได้แก่ กลุ่มผู้แทนไทยพุทธ, องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง (เสื้อเขียว), เครือข่ายสตรีผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, เครือข่ายเยาวชนทำดีมีอาชีพ, เครือข่ายพยาบาลรักบ้านเกิด, เครือข่ายญาลันนันบารู และ เครือข่ายภาคประชาสังคม

พล.อ.สกล กล่าวว่า จากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 มา 1 ปี สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนได้เข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา ซึ่งในวันนี้ ตนเองได้นำเรียนแม่ทัพภาคที่ 4 ท่านใหม่ ที่มารับหน้าที่แล้วสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คงจะไม่สิ้นสุดได้ในเร็ววัน แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ จะสามารถแก้ไขได้ด้วยพี่น้องประชาชน และทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ก็จะเป็นผู้รับใช้ต่อไป 

ด้านพล.ท.วลิต กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ว่า ไม่ได้รู้สึกหนักใจ เพราะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีแผนการปฏิบัติการอยู่แล้ว และคงต้องปล่อยให้การปฏิบัติเป็นไปตามระบบ จากนั้นจึงค่อยมาปรับเปลี่ยนกันอีกครั้ง และยืนยันว่า จะสนับสนุนในเรื่องการเจรจาสันติภาพเหมือนเดิมส ำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ก็จะยึดถือยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงนโยบายสั่งการของนายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการทหารบก เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...
รับส่งหน้าที่ผอ.รมน.ภาค4แม่ทัพภาคที่4สกล ชื่นตระกูลวลิต โรจนภักดียุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนา