ข่าว
100 year

เล็งรื้อรถเมล์-รถไฟฟรี แจกคูปองแทน

ไทยรัฐออนไลน์3 เม.ย. 2557 20:30 น.
SHARE

คมนาคมชงครม.ใหม่รื้อมาตรการรถเมล์-รถไฟฟรีเสนอแจกคูปองขึ้นฟรีเฉพาะกลุ่มคนพิการคนแก่ส่วนผู้มีรายได้น้อย-นักเรียนให้ส่วนลดพิเศษอ้างช่วยลดภาระงบประมาณเดือนละ 100 ล้าน...

วันที่ 3 เม.. นายธีระพงษ์ รอดประเสิรฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการสนับสนุนมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน ด้านการเดินทางที่เหมาะสมว่า ผลการศึกษาการดำเนินมาตรการรถเมล์ฟรีและรถไฟฟรีสามารถสรุปได้เป็น 3 แนวทางเลือก คือ 1. ยกเลิกมาตรการเดิม 2. คงมาตรการเดิมและเพิ่มการบริหารจัดการที่เหมาะสมและ 3. คงมาตรการเดิมแบบมีเงื่อนไขโดยมีการให้ใช้บริการฟรีเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น โดยกระทรวงจะต้องนำผลการศึกษาทั้ง 3 ทางเลือกเสนอให้คณะรัฐมนตรีชุด (ครม.) ใหม่ เป็นผู้พิจารณาตัดสินเลือกอีกครั้งว่าจะเลือกแนวทางใด 

"จากการวิเคราะห์ผลดีและผลเสียของแต่ละแนวทางเบื้องต้น กระทรวงมีความเห็นว่าแนวทางที่ 3 มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยเห็นควรว่ารัฐบาลควรดำเนินมาตการดังกล่าวต่อไป แต่ควรกำหนดเงื่อนไขการให้บริการเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น เพื่อให้การช่วยเหลือตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือช่วยเหลือเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเท่านั้นสำหรับรูปแบบการใช้บริการอาจจะมีการจัดทำเป็นคูปองแจกให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรืออาจมีการจัดทำระบบสิทธิพิเศษ การใช้บริการผ่านระบบตั๋วร่วมซึ่งจะต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งว่ารูปแบบได้จะเหมาะสมที่สุดรองปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าว 

ด้านนายจิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร หัวหน้าภาควิชาวิทยาลัยการบริหารและจัดการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า จากการศึกษามาตรการลดค่าครองชีพด้านการเดินทางของ 18 ประเทศทั่วโลกจะเห็นว่าส่วนใหญ่ใช้แนวทางการให้บริการฟรีแบบมีเงื่อนไขเพราะเป็นแนวทางที่คุ้มค่ากับการสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลมากที่สุด จากการศึกษาเห็นรัฐบาลควรจัดแบ่งกลุ่มคนที่ให้ความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้ใช้บริการฟรีได้แก่ ผู้พิการผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี และเด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 120 เซนติเมตร เป็นต้น และ 2. กลุ่มผู้ใช้บริการที่ได้รับส่วนลดค่าบริการในอัตราพิเศษ คือ กลุ่มนักเรียน นิสิตนักศึกษา กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนว่างงานและทหารผ่านศึก เป็นต้น โดยในส่วนของกลุ่มคนมีรายได้น้อยอาจจะต้องมีการจัดทำทะเบียนให้ชัดเจน โดยอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลรายละเอียดจากกระทรวงมหาดไทย ส่วนจะให้มีการส่วนลดในอัตราเท่าใดนั้นจะต้องศึกษารายละเอียดอีกครั้ง 

รัฐบาลควรคงมาตรการต่อไป เพราะให้ประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าเงินลงทุนที่รัฐบาลสนับสนุน แต่ต้องเปลี่ยนมาใช้แนวทางการให้บริการฟรีแบบมีเงื่อนไขจึงจะคุ้มค่าสูงสุด เพราะจะช่วยลดภาระงบประมาณได้เดือนละ 30-50% หรือลดลงประมาณเดือนละ 105 ล้านบาท จากปัจจุบันที่ต้องจ่ายงบชดเชยให้ ขสมก.และ รฟท. เดือนละ 355 ล้านบาท รวมทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาขาดทุนให้กับรถเมล์ร่วมบริการ ซึ่งปัจจุบันต้องปิดกิจการไปแล้วกว่า 30% จากผลกระทบถูกรถเมล์ฟรีวิ่งทับเส้นทาง     ซึ่งการคงมาตรการนี้ต่อไปยังช่วยให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย นิสิตและนักศึกษาประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เดือนละ 900 บาท ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย” นายจิระเสกข์กล่าว  

 

อย่างไรก็ตาม มาตรการลดค่าครองชีพรถเมล์และรถไฟฟรีของรัฐบาลได้ดำเนินมาแล้วรวม 12 ระยะเริ่มตั้งแต่ 1.. 2551-30 .. 2556 มีผู้ได้รับประโยชน์รวมทั้งสิ้น 897.05 ล้านคน แบ่งออกเป็นขสมก. 722 ล้านคน และรฟท.175.05 ล้านคน และมีค่าใช้จ่ายจนสิ้นสุดระยะที่ 13 ณวันที่ 31 มี..2557 รวมทั้งสิ้น 21,189.45 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ขสมก.15,533.84 ล้านบาท และรฟท. 5,655.61 ล้านบาท  

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รถไฟฟรีรถเมล์ฟรีแจกคูปองคมนาคมธีระพงษ์ รอดประเสิรฐปลัดกระทรวงครม.ยกเลิกมาตรการลดค่าครองชีพ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้