ข่าว
100 year

สธ.ถกร่วมสปสช.'หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า' ส่งผลดี ปชช.

ไทยรัฐออนไลน์3 เม.ย. 2557 17:37 น.
SHARE

สธ. หารือ สปสช.ปรับกลไกการเงินการคลังด้านสุขภาพ ยืนยันประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะบริการที่มีคุณภาพ... 

วันที่ 3 เม.ย.57 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพื่อหารือกำหนดทิศทางในการปฏิรูปการบริหารระบบสุขภาพของประเทศ หลังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทักท้วงวิธีการบริหารจัดการกองทุนในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นายแพทย์ณรงค์กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยได้ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขของประเทศ มีการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชน ผลดีทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพได้มากขึ้นและสะดวก โดยเข้ารับบริการแบบผู้ป่วยนอกเพิ่มจากปีละ 2 ครั้งในปี 2546 เป็น 3 ครั้งในปัจจุบัน และเข้ารับบริการแบบผู้ป่วยในจากร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 11 แต่ปัญหาที่พบจากการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในช่วง 12 ปี ที่ใช้วิธีขับเคลื่อนการทำงานผ่านกลไกทางการเงิน หลากหลายกองทุนย่อยๆ และมีข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ถึงการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยบริการ รวมทั้งทำให้เกิดภาระในการทำรายงานกระทบกับหน้าที่ในการดูแลประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ จึงต้องเร่งพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ ไม่กระทบกับงานประจำของเจ้าหน้าที่

“การที่ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพเป็นเรื่องที่ดี และได้ประโยชน์จากการเข้าถึงบริการ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ แต่การบริหารระบบด้วยกลไกทางการเงินการคลัง ได้สร้างความทุกข์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จิตวิญญาณในการให้บริการลดลง ทั้งจากความหลากหลายของกองทุน จำนวนรายงานที่ต้องจัดเก็บและนำส่งเพื่อแลกกับเงิน ทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนลดลง กระทบประสิทธิภาพการทำงาน โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอ สปสช.ให้มีการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง ที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบบริหารแบบเขตบริการสุขภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดภาระเรื่องรายงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ทุ่มเทเวลาในการบริการประชาชน เป็นการแก้ไขในระยะยาว” นายแพทย์ณรงค์กล่าว

ด้านนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการทักท้วงจากสตง.ว่ามีการใช้เงินไม่ตรงตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใน 15 จังหวัด มีการเรียกเงินคืน กว่า 500 ล้านบาท โดยสตง.ตรวจพบมา 2 ปีแล้ว และเคยทักท้วงไปที่ สปสช.แล้ว และในปีนี้ สตง.ได้ส่งเรื่องมาให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการสอบข้อเท็จจริง โดยปัญหาอยู่ที่การบริหารงบประมาณที่ได้จาก สปสช. ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นสปสช.สาขาจังหวัด มี 5 ประเด็นคือ 1. งบค่าบริการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น นำไปอบรมพัฒนาบุคลากร การทำโครงการต่างๆ แทนที่จะส่งไปให้หน่วยบริการบริหารจัดการ 2. งบตามมาตรา 41 ค่าเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ 3. งบบริการผู้ป่วยตามกองทุนต่างๆ เช่น ไตวายเรื้อรัง ทันตกรรม ที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามภาระงานโดยตรงที่ตัวบุคคลแทนที่จะจ่ายให้กับหน่วยบริการ 4. งบลงทุนเพื่อการทดแทน (งบค่าเสื่อม) และ 5. การกันเงินค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย เพื่อบริหารจัดการในระดับจังหวัด

“ทั้ง 5 ประเด็นที่ สตง.ท้วงติงนั้นปัญหาข้อใหญ่ 3 ประเด็น คือ 1. การจัดสรรเงินผ่านบัญชี 6 ของสำนักงานสาขาของ สปสช. ซึ่งเป็นงบด้านสุขภาพของประชาชน ที่ต้องจ่ายผ่านหน่วยบริการสุขภาพ แต่นำมาจ่ายผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ทำหน้าที่เป็น สปสช.สาขาจังหวัดตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งระเบียบนี้ไม่น่าจะถูกต้อง กระทรวงสาธารณสุขกับสปสช.ต้องหารือกัน เพื่อทำให้ถูกต้องตามระเบียบเงินบำรุงของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะได้มีการนำข้อเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ด สปสช. ในบ่ายวันนี้ 2. การจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานที่สปสช.จ่ายให้ตัวบุคคลโดยตรงนั้น ต้องหารือกันว่าจะใช้ระเบียบไหนในการจ่าย เพื่อให้ถูกต้อง และไม่เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพเดียวกัน รวมทั้งระหว่างหน่วยบริการ 3. งบลงทุนเพื่อการทดแทน หรืองบค่าเสื่อม ที่ สตง.ทักท้วงในบางเรื่อง กระทรวงสาธารณสุขจะได้ทำหนังสือถึง สปสช.ให้ระงับการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน จนกว่าจะได้ข้อสรุปร่วมกันในการแก้ปัญหา” นายแพทย์วชิระ กล่าว

การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการบริหารจัดการร่วมกันและไม่ว่ากลไกการจ่ายเงินจะเป็นอย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะบริการที่มีคุณภาพ และเจ้าหน้าที่บริการมีคุณค่าและมีความสุขด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สปสช.ระบบบริการสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระบบสุขภาพณรงค์ สหเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขวชิระ เพ็งจันทร์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้