วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะร้านรับซื้อของเก่า อย่าซื้อวัตถุอันตราย-สินค้าโจรกรรม

คพ.จัดอบรมผู้ประกอบการรับซื้อของเก่า แก้ปัญหาการซื้อสินค้าอันตรายของผู้ค้าของเก่า แนะอย่าซื้อวัตถุอันตราย หรือซื้อสินค้าโจรกรรม พร้อมขอความร่วมมือร้านรับซื้อของเก่าควรห่างจากชุมชน 100 เมตร….

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.57 นายสุเมธ วิเชียรเพชร ผู้อำนวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวถึงกรณีการเกิดระเบิดขึ้นในร้านรับซื้อของเก่าในซอยลาดปลาเค้าว่า ร้านรับซื้อของเก่ามีความเสี่ยงสูงในการเกิดอันตรายจากสินค้าที่รับซื้อมา ซึ่งควรหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าประเภทวัตถุอันตราย อาทิ โลหะที่มีรูปทรงคล้ายกับระเบิด ถังบรรจุสารเคมี หรือเครื่องฉายรังสี ซึ่งที่ผ่านมาร้านรับซื้อของเก่าแบบนี้เคยสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน และชีวิตของผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชนรอบข้างมาแล้ว นอกจากนี้ ยังมีวัตถุบางอย่างที่ไม่ควรรับซื้อ ที่อาจจะเป็นสินค้าจากการโจรกรรมมาขาย อาทิ สายไฟขนาดใหญ่ มิเตอร์น้ำ ตะแกรงปิดท่อน้ำ

ทั้งนี้ คพ.ได้จัดอบรมผู้ประกอบการรับซื้อของเก่า มีข้อแนะนำการรับซื้อสินค้า รวมทั้วการจัดระบบ ระเบียบการประกอบธุรกิจมิให้ส่งผลกระทบด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อชุมชนรอบข้าง ซึ่งได้ขอความร่วมมือด้วยว่า การตั้งร้านรับซื้อของเก่าควรจะห่างจากพื้นที่ชุมชนราว 100 เมตร แต่ในสภาพความจริงแล้วไม่มีการดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากไม่มีกฎหมายในการรองรับ.

คพ.จัดอบรมผู้ประกอบการรับซื้อของเก่า แก้ปัญหาการซื้อสินค้าอันตรายของผู้ค้าของเก่า แนะอย่าซื้อวัตถุอันตราย หรือซื้อสินค้าโจรกรรม พร้อมขอความร่วมมือร้านรับซื้อของเก่าควรห่างจากชุมชน 100 เมตร…. 3 เม.ย. 2557 14:49 3 เม.ย. 2557 15:48 ไทยรัฐ