Thairath Logo
กีฬา

ยื่น 3 ข้อเสนอ พม.ป้องกันคุกคามทางเพศช่วงสงกรานต์

Share :

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กว่า 30 คน ยื่น 3 ข้อเสนอ พม.เตรียมแผนดูแลประชาชน รับมือปัญหาคุกคามทางเพศช่วงสงกรานต์...


เมื่อวันที่ 3 เม.ย.57 นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า ปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ การคุกคามทางเพศ การฉวยโอกาส ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปํญหาที่จะเกิดขึ้น ทางมูลนิธิจึงยื่นข้อเสนอ 3 ข้อ ได้แก่ 1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องกฎหมายอาญาว่าด้วยการอนาจารคุกคามทางเพศ เป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือผลกระทบต่อผู้หญิงและผู้ที่ถูกคุกคามทางเพศในด้านต่างๆและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมงานสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่คุกคามทางเพศ 2. ขอให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ทุกจังหวัด เป็นศูนย์ในการเฝ้าระวังและรับแจ้งเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยประสานงานกับตำรวจให้รับแจ้งความตั้งแต่วันที่ 12-16 เม..57 เพื่อให้ผู้หญิงและผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกคุกคามทางเพศได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองอย่างทันท่วงที และเก็บข้อมูลความรุนแรงและการคุกคามทางเพศเพื่อวางแผนในการทำงานในปีต่อไปให้เป็นรูปธรรม และ 3. ขอให้ พม.จังหวัดสนับสนุนเครือข่ายประชาคมจังหวัดให้มีการรณรงค์พื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปราศจากการคุกคามทางเพศและความรุนแรง

ด้าน นายวิเชียร เชาวลิต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ทาง พม.ตระหนักและเป็นห่วงในเรื่องของการดื่มสุราในช่วงสงกรานต์เพราะเป็นเรื่องที่นำไปสู่ความรุนแรงและการคุกคามทางเพศต่อผู้หญิงและเด็ก โดยหลังจากที่ได้รับข้อเสนอจากทางมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลแล้ว ทางกระทรวงจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามข้อเรียกร้อง ซึ่งขณะนี้ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด คอยประสานงาน กำกับดูแล และยังมีศูนย์ประชาบดี 1300 ที่จะรับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง.

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
พม.มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลจะเด็จ เชาวน์วิไลสงกรานต์57คุกคามทางเพศเที่ยวสงกรานต์วิเชียร เชาวลิตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์