Thairath Logo
กีฬา

กฎหมายกับการปกครอง

โดย หมัดเหล็ก
4 เม.ย. 2557 05:05 น.
Share :

คดี อัลรูไวรี จะมีผลกระทบต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อย่างไร  กระทรวงการต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงของประเทศ  น่าจะตระหนักได้ดีที่สุด เพราะข้อมูลที่ปรากฏหลังจากมีคำสั่งยกคำร้อง ปฏิกิริยาจาก ประเทศซาอุดีอาระเบีย ไม่ค่อยเป็นมิตรนัก

หลักกฎหมายที่ต้องตัดสินไปตามข้อเท็จจริง เหตุผลประกอบความผิดที่บัญญัติไว้ใน กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้  ผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูก แต่วิธีการ กระบวนการ ขั้นตลอด ตลอดจนองค์คณะ ต้องได้รับการยอมรับเรื่องของความเป็นธรรม  ตามหลักสากล

ไม่ใช่เรื่องของ คดีความเท่านั้น  แต่ยังมีเรื่องของความมั่นคง โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่อยู่ในสายตาของ องค์กรมุสลิมโลก ตลอดเวลา การเดินทางไป ประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อแสวงบุญ  ของพี่น้องมุสลิมเวลานี้ ต้องเดินทางไปทำวีซ่า  ที่ประเทศมาเลเซีย เท่านั้น

การเดินทางของคนไทยทั่วไปที่จะเดินทางไปยังประเทศซาอุดีอาระเบียไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน แทบจะปิดตาย เชื่อว่าในอนาคต การฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย เป็นเรื่องที่ยากลำบากมาก

มีข่าวว่า กองทัพ กำลังพิจารณาที่จะออก กฎอัยการศึก เพื่อควบคุมพระนครไม่ให้เกิดการนองเลือด อันเนื่องจากการชุมนุมใหญ่ของม็อบ 2 สี กองทัพจะเข้าข้างใครเป็นอีกเรื่อง แต่โดยข้อเท็จจริง ย่อมจะต้องมีการเปรียบเทียบระหว่าง ผู้ชุมนุมสองกลุ่ม โดยใช้ความเป็นธรรมเป็นบรรทัดฐาน

การออกกฎอัยการศึก ถือเป็นเรื่องสำคัญ เสมือนว่าประเทศกำลังเกิดศึกสงคราม  ไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ควรกระทำ  แต่ถ้าประกาศแล้ว กองทัพ ก็จะต้องออกมารักษาความสงบตามกฎหมาย ทำให้การชุมนุมใหญ่ของคนเสื้อแดงที่นัดชุมนุมกันบริเวณถนนอักษะ ย่านพุทธมณฑลมีปัญหา เสื้อแดงที่ไม่ค่อยจะกินเส้นกับกองทัพอยู่แล้ว ก็จะคิดว่า กองทัพ ลำเอียง  ม็อบอื่นมาเป็นนานสองนาน กลับปล่อยฟรีสไตล์

มีหลายคดีที่ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะต้องเข้าสู่กระบวน– การถอดถอนและต้องเสี่ยงกับการหยุดปฏิบัติหน้าที่ และจะทำให้เกิดสุญญากาศด้านการปกครองประเทศได้

เมื่อประเทศเกิดสุญญากาศการบริหาร อธิปไตย  ความเชื่อมั่น และความเป็นประเทศไทย  ก็จะลดน้อยถอยลงตามลำดับ จนเข้าสู่วิกฤติ อย่างที่เรียกว่า มิคสัญญี กลียุค ประเทศไทยเคยแบ่งเป็นสองฝ่าย  ก็จะกลายเป็นสงครามเก้าทัพ  มือใครยาวสาวได้สาวเอา

บ้านเมืองต้องมี กติกา ต้องเคารพกฎหมาย ต้องไม่ยอมให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า  การบังคับใช้กฎหมายจะหลับหูหลับตา โดยไม่ได้มองไปถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์ จะต้องอยู่ในสัดส่วนที่พอดี เช่นเดียวกับ นิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ จะต้องถ่วงดุลซึ่งกันและกัน

ไม่เช่นนั้นกฎหมายก็ไม่ต่างอะไรจากกฎหมู่.

หมัดเหล็ก

อ่านเพิ่มเติม...
คาบลูกคาบดอกหมัดเหล็กอัลรูไวรีกฎหมายการปกครองกฎอัยการศึก