วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป่วยฉุกเฉิน

www.niems.go.th เป็นเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินปี  พ.ศ.2551  เพื่อเป็นองค์กรรับผิดชอบการ บริหารจัดการ การประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

เกี่ยวกับองค์กร บอกประวัติองค์กร วิสัยทัศน์/พันธกิจ วัฒนธรรม/จริยธรรม พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิน บริการข้อมูล กฎหมายน่ารู้ การเงิน คู่มือ/แนวทาง/ มาตรฐาน  สื่อประชาสัมพันธ์  และนอกจากนี้ ใน หน้าแรก ยังมีผลงานวิจัย ข่าวเด่นประเด็นฉุกเฉิน ภัยพิบัติชวนรู้ ฯลฯ.

3 เม.ย. 2557 12:26 4 เม.ย. 2557 05:16 ไทยรัฐ