Thairath Logo
กีฬา

ทางด่วน จ่อดำเนินคดีผู้ชุมนุมไม่จ่ายค่าผ่านทาง

Share :

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เผยตั้งแต่ Shut Down กรุงเทพฯ ผู้ชุมนุมไม่จ่ายค่าทางด่วน-นำรถต้องห้ามมาใช้เกือบทุกวัน ชี้มีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ... 

นางบุษบา ปทุมมาศ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือกทพ. กล่าวว่า จากผลกระทบกรณีเหตุการณ์ Shut Down กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม 57 นั้น ปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมนำรถยนต์ 4 ล้อ รถยนต์ 6-10 ล้อขึ้นไป และรถจักรยานยนต์ขึ้นไปใช้บนทางพิเศษโดยผิดกฎหมายและไม่ชำระค่าผ่านทางพิเศษเกือบทุกวัน 

ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนไม่ชำระค่าผ่านทางพิเศษ และการนำรถจักรยานยนต์รวมถึงรถประเภทต้องห้ามมิให้ใช้ในทางพิเศษมาใช้บนทางพิเศษเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ พ..2555 ข้อ 4 และมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 154 ซึ่งกำหนดโทษปรับไว้ไม่เกิน 1,000 บาท พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มาตรา 31, 40, 62 และ 63 ที่กำหนดโทษจำคุกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 139 ซึ่งกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 8,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

โดยการกระทำดังกล่าวนอกจากเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับและกฎหมายแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่ง กทพ. ได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด โดยการแจ้งความดำเนินคดี และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รับไว้เป็นคดีพิเศษแล้ว 

ส่วนกรณีเกิดเหตุซุ่มยิงขบวนของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ระหว่างเดินทางกลับจากเวที กปปส. แจ้งวัฒนะ มายังเวทีหลักเชิงสะพานชมัยมรุเชฐบนทางพิเศษศรีรัช บริเวณแจ้งวัฒนะ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 14.30 . นั้น กทพ. ได้ดำเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ผ่านทางกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุแล้วไม่ปรากฏว่าพบสิ่งผิดปกติ 

อ่านเพิ่มเติม...
กทพ.ทางด่วนค่าผ่านทางผู้ชุมนุมฝ่าฝืน