Thairath Logo
กีฬา

ส่งมอบตำแหน่ง "พล.ท.วลิต" แม่ทัพภาคที่ 4

Share :

ส่งมอบตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 ให้ "พล.ท.วลิต โรจนภักดี" ขณะที่ "พล.ท.สกล ชื่นตระกูล" เข้ารับตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ก่อนเกษียณอายุราชการ ...

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 3 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ท.วลิต โรจนภักดี แม่ทัพน้อยที่ 1 ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 4 ส่วน พล.ท.สกล ชื่นตระกูล แม่ทัพภาคที่ 4 ไปรับตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ก่อนเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กำหนดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ณ บริเวณด้านหน้าศาลาพินประเสริฐ ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

พร้อมกันนี้ แม่ทัพคนเก่าและคนใหม่ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายสิรินธร อาทิ สักการะองค์จตุคาม องค์รามเทพ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ พระศรีศากยมุณีพุทธโคดม

หลังจากนั้น ทั้งสองได้เดินทางไปยังห้องรับรอง กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อลงนามในเอกสารรับ - ส่งหน้าที่ พร้อมกล่าวรับหน้าที่ จากนั้น พล.ท.วลิต แม่ทัพภาค 4 คนใหม่ ได้มอบของที่ระลึกให้กับ พล.ท.สกล อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 ก่อนที่จะเดินทางไปรับหน้าที่ใหม่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก) ก่อนเกษียณอายุราชการปลายปีนี้

นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มพลังมวลชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเดินทางมาร่วมพิธีส่งมอบรับส่งหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...
ส่งมอบตำแหน่งแม่ทัพภาค4วลิต โรจนภักดีสกล ชื่นตระกูลที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกปัตตานีผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกทหารโยกย้ายตำแหน่งอัตราพลเอก