Thairath Logo
กีฬา

จุฬาฯ ลุยอนุรักษ์ 'เล่นสงกรานต์' ตามประเพณี ไร้แป้ง-แอลกอฮอล์

Share :

'จุฬาฯ' ขออาสาเป็นหัวเรือใหญ่อนุรักษ์ 'เล่นน้ำสงกรานต์' ถูกวิธี ตามประเพณี แบบไร้แป้ง ไร้แอลกอฮอล์ หวังลดปัญหาการลวนลาม และอุบัติเหตุ...

รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ อยากฝากถึงเยาวชนไทยให้เล่นน้ำสงกรานต์อย่างถูกต้องตามประเพณี ถูกวิธี และระมัดระวังให้มากขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมา พบว่ามีการเล่นน้ำสงกรานต์ที่รุนแรง และผิดวิธี ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการเล่นที่ไม่สุภาพ เช่น การลวนลามเพศตรงข้ามเป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่า ยังมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย ก็ยิ่งส่งผลให้เกิดการยับยั้งชั่งใจ ทั้งนี้ ตนเองอยากรื้อฟื้นวัฒนธรรมที่ดีในวันสงกานต์ โดยอยากให้การจัดงานสงกานต์ปีนี้ งดแป้ง งดแอลกอฮอล์ทุกชนิด

"อยากฝากถึงโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน ให้มีการสืบสานวัฒนธรรมไทย ซึ่งจุฬาฯ ก็จะเป็นหัวเรือใหญ่ที่จะอนุรักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์ชาติไทยในวันสงกานต์ และอยากจะเห็นภาพเด็กๆ นิสิตนักศึกษารวมไปถึงผู้บริหารต่างๆ ให้มีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็ให้พรแก่ลูกหลานอย่างนี้ถึงเป็นการจัดงานวันสงกานต์ที่ถูกวิธีและจะทำให้เด็กไทยซึบซับและสืบต่อไป" รศ.นพ.เจษฎา กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาฯเจษฎา แสงสุพรรณเล่นน้ำสงกรานต์สงกรานต์57สงกรานต์ไร้เหล้าประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทยสงกรานต์