Thairath Logo
กีฬา

'มรภ.เลย'พร้อมรับAECส่ง'อ.-นศ.'ฝึกภาษาวัฒนธรรม ตปท.

Share :

ราชภัฏเลย รับ AEC เตรียมส่งอาจารย์ - นักศึกษา ฝึกภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ เพื่อนำความรู้กลับมาปรับการเรียนการสอน และพัฒนาท้องถิ่น...

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.57 ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์ภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมตลอดจนฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2557 โดยมีผศ.สนิทเหลืองบุตรนาคอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพร้อมด้วยคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว    

ผศ.สนิท  กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ  ออกไปพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงการบริการวิชาการงานวิจัยการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชนตลอดจนส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวสู่สากลการพัฒนาชุมชนสังคมซึ่งในการพัฒนาจำเป็นต้องมีการพัฒนาคนอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากลและพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรประจำปี 2557 เกิดจากแนวคิดของฝ่ายบริหารและคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้อาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้มีโอกาสไปศึกษาอบรมฝึกประสบการณ์เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  ในส่วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาทุกคนสอบคัดเลือก ทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศจากแต่ละคณะและต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษให้ผ่านตามหลักเกณฑ์ในส่วนอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้แต่ละคณะคัดเลือกเพราะต้องไปทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาพร้อมทั้งเรียนภาษานำความรู้ประสบการณ์มาปรับใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนามหาวิทยาลัยฯ    

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกล่าวต่อว่าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมปีนี้ส่งไปจำนวน 120 คน  ตลอดจนฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยส่งนักศึกษาไปประเทศละ 20 คนแบ่งเป็น 2 ส่วนในส่วนที่มหาวิทยาลัยออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด 10 คนและอีก 10 คนมหาวิทยาลัยออกค่าใช้จ่ายให้บางส่วนนักศึกษาต้องจ่ายเงินสมทบเดินทางไปศึกษาที่ Yulin Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Fooyin Universityสาธารณรัฐไต้หวัน  Erican College ในกัลลาลัมเปอร์และ AdvanceInternational College ในปีนัง Uiiversity of Utara Malaysia ในเมืองเคดะห์ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียและ University of Hue สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
AECม.ราชภัฏเลยพร้อมส่งอาจารย์นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนภาษาสนิท เหลืองบุตรนาคอธิการบดี