ข่าว
100 year

การประปาช่วยทุเรียนนนท์

ทีมข่าวหน้ากทม.3 เม.ย. 2557 06:15 น.
SHARE

ภัยแล้งลดค่าน้ำชาวสวน-ห้ามเล่นสงกรานต์คลองประปา

การประปานครหลวงลดหย่อนค่าน้ำช่วยเหลือชาวสวนรักษาสวนทุเรียนผืนสุดท้ายของจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้นายเมธาตันติยุทธผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่าจากปัญหาภัยแล้งและน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลกระทบต่อชาวสวนทุเรียนจ.นนทบุรีเป็นอย่างมากกปน.จึงจัดทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานประปาสาขาบางบัวทองและสาขามหาสวัสดิ์ลงพื้นที่ร่วมกับเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและประสบภัยน้ำเค็มโดยให้ความช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีจากอบต.บางศรีเมืองไทรม้าบางรักน้อยบางกร่างและบางไผ่จำนวนกว่า 600 รายที่ประสบปัญหาดังกล่าวการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนคือการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรแม้กปน. จะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการเปิดจุดให้บริการน้ำประปาฟรีเพื่อให้ชาวสวนทุเรียนจัดหาพาหนะมารับน้ำไปใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่เนื่องจากชาวสวนไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายจุดนี้ได้กปน.จึงหาทางเลือกใหม่โดยให้บริการรับติดตั้งประปาใหม่เพื่อให้ชาวสวนนำน้ำประปาไปใช้ในการเพาะปลูกที่สวนทุเรียนนับเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งในเบื้องต้นที่จะเกิดขึ้นช่วงเดือนเม..-มิ..2557 พร้อมกันนี้ได้ให้เกษตรกรลงทะเบียนแจ้งความจำนงขอลดหย่อนค่าน้ำในราคาพิเศษเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนให้สามารถทำการเกษตรต่อไปอีกทั้งยังเป็นการรักษาทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย

 

นางสาวทรรศนีย์ฤกษ์ศานติวงษ์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2557 ประชาชนจะเล่นน้ำเพื่อสืบทอดประเพณีสำคัญกปน.ขอความร่วมมือทุกท่านและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองประปาทั้ง 2 สายโปรดอย่าลงเล่นน้ำในคลองประปาโดยเฉพาะคลองประปาฝั่งตะวันออกบริเวณถนนสรงประภาและถนนเลียบคลองประปาหลังเมืองทองธานีเนื่องจากน้ำในคลองไหลเชี่ยวมากและลึกถึง 6 เมตรส่วนบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตกนั้นมีคันคลองค่อนข้างชันและน้ำในคลองไหลเชี่ยวเช่นกันจึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ที่สำคัญยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอีกด้วยเนื่องจากคลองประปาได้รับความคุ้มครองจากพ... รักษาคลองประปาพ.. 2526 ซึ่งกำหนดโทษจำและปรับเอาไว้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำดิบที่จะนำมาผลิตน้ำประปาไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

การประปานครหลวงชาวสวนทุเรียนนนท์เกษตรกรเมธา ตันติยุทธ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้