วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เสมา 1 ตีมึนตั้งอธิการบดี มธ.

เสมา 1 ตีมึนตั้งอธิการบดี มธ.

  • Share:

.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่าตามที่ สภามธ. มีมติให้ตนดำรงตำแหน่งอธิการบดีมธ. ต่ออีกสมัยตั้งแต่ช่วงเดือนพ..2556 ที่ผ่านมาแต่ทางรัฐบาลยังไม่นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีอย่างเป็นทางการซึ่งรวมถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยทั้งนี้การรักษาการอธิการบดีอาจส่งผลต่อการลงนามกับต่างประเทศในเรื่องความน่าเชื่อถือเพราะยังไม่เป็นอธิการบดีเต็มตัวรวมทั้งการริเริ่มโครงการใหม่ๆก็อาจจะล่าช้าออกไปเพราะมีปัญหาเรื่องการอนุมัติงบประมาณจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัดเรื่องดังกล่าวด้วย

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่าที่ผ่านมาตนได้ขอเจ้าหน้าที่รวบรวมว่ามีกฎหมายหรือเรื่องอะไรที่ต้องเสนอผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) รวมถึงการแต่งตั้งตำแหน่งอธิการบดีนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ตนต้องลงนามเพื่อเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) พิจารณาคุณสมบัติและเสนอชื่อขึ้นทูลเกล้าฯโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ลงนามเสนอชื่อแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาฯไป 2-3 แห่งส่วนของมธ.ยังไม่ทราบรายละเอียดและไม่แน่ใจว่าเรื่องอยู่ในขั้นตอนไหน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้