Thairath Logo
กีฬา

กระตุ้นชาว ศธ.เป็นหลักขับเคลื่อนปฏิรูป

Share :

นายจาตุรนต์ฉายแสงรมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวบรรยายพิเศษตอนหนึ่งเรื่องการปฏิรูปการศึกษาภารกิจที่ท้าทายว่าการเป็นรัฐบาลรักษาการแม้จะดูเหมือนทำงานอะไรไม่ได้มากเท่าไรแต่การปฏิรูปการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและข้าราชการศธ.ทุกภาคส่วนก็ต้องตระหนักว่าตนเองมีความสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาจึงไม่สามารถจะอยู่นิ่งเฉยได้นโยบายหลักในการปฏิรูปการศึกษาของตนคือการเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สอดคล้องกันทั้งการสอนในห้องเรียนตามหลักสูตรซึ่งต้องสอดคล้องกับการวัดประเมินผลด้วยแบบทดสอบกลางที่เป็นข้อสอบที่ออกแบบเพื่อวัดการคิดวิเคราะห์ที่ผ่านมาคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตชั้นป.6, .3 และม.6 ได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นวิชาสุขศึกษาส่วนวิชาที่ได้ต่ำสุดคือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษทั้งนี้หากเรากำหนดให้ใช้คะแนนโอเน็ตเป็นตัวตัดสินให้เด็กสอบผ่านแต่ละระดับชั้นคะแนนโอเน็ตที่ปรากฏก็คงจะบอกได้ว่าเด็กคงสอบตกกันทั้งประเทศซึ่งจะกลายเป็นความโกลาหลแต่เราก็ยังจำเป็นต้องใช้คะแนนโอเน็ตเพื่อประเมินว่าการศึกษาของเราอยู่ที่จุดใดแต่ทั้งผู้ออกข้อสอบคือสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กับครูผู้สอนจะต้องหารือให้เข้าใจกันเพื่อให้การออกข้อสอบกับการสอนเป็นไปตามหลักสูตร

 

รมว.ศธ.กล่าวต่อว่าสำหรับเรื่องการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้นขณะนี้มหาวิทยาลัยต่างๆเลื่อนการเปิดภาคเรียนแล้วแต่โรงเรียนนั้นยังคงเปิดและปิดภาคเรียนเหมือนเดิมข้อดีคือทำให้นักเรียนชั้นม.6 เรียนจนจบหลักสูตรและมีช่วงเวลาในการปิดภาคเรียนยาวขึ้นอย่างน้อย 5 เดือนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ทำให้เราสามารถเปลี่ยนระบบในการรับเด็กเข้ามหาวิทยาลัยจากเดิมที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดสอบรับตรงตามอัธยาศัยตั้งแต่เด็กเริ่มเรียนม.6 สัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ 1 ทำให้เด็กเลิกสนใจเรียนในห้องดังนั้นหากหน่วยงานใดต้องการจัดสอบเพื่อคัดเลือกเด็กก็ขอให้ทำในช่วงเวลาดังกล่าวตนขอเพียงอย่างเดียวคืออยากให้มหาวิทยาลัยร่วมมือกันรับเด็กให้พร้อมกันซึ่งคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งตนคาดหวังให้มหาวิทยาลัยต่างๆร่วมมือรับเด็กหากเห็นว่ามีความจำเป็นต้องออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตนก็พร้อมจะนำเข้าหรือสรุปเป็นความเห็นเพื่อเสนอต่อครม.ชุดต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...
การศึกษาจาตุรนต์ ฉายแสงมหาวิยาลัยสอบตกคณะรัฐมนตรี