ข่าว
100 year

กรมสุขภาพจิตชี้ป่วยออทิสติกสูงขึ้น

ทีมข่าวการศึกษา3 เม.ย. 2557 05:30 น.
SHARE

เมื่อวันที่ 2 เม..ที่รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์มีพิธีเปิดงานรณรงค์เนื่องในวันออทิสติกโลกประจำปี 2557 โดยนพ.เจษฎาโชคดำรงสุขอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าวันที่ 2 เม..ของทุกปีองค์การสหประชาชาติ (UN) ประกาศให้เป็นวันออทิสติกโลกซึ่งปีนี้รณรงค์ภายใต้หัวข้อ “Autism and work....Together we can” เนื่องจากพบว่าบุคคลออทิสติกที่จบการศึกษาหรืออยู่ในวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกมีอัตราการตกงานมากกว่าร้อยละ 90 จึงควรร่วมกันดูแลช่วยเหลือให้มีโอกาสในการทำงานเช่นส่งเสริมระบบการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพทั้งโปรแกรมเตรียมพื้นฐานอาชีพโปรแกรมการสอนงานหรือการสนับสนุนให้องค์กรเอกชนหรือองค์กรผู้ปกครองได้ร่วมดำเนินการกับสถานประกอบการ

 

อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวต่อไปว่าพ...ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ..2550 มาตรา 33 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องรับผู้พิการเข้าทำงานในลักษณะงานในอัตราที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานจะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการมีความมั่นใจในตนเองและได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์โรคออทิสติกในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเห็นได้จากรายงานการสำรวจอุบัติการณ์กลุ่มอาการออทิสติกของประเทศสหรัฐอเมริกาปี 2553 พบความชุก 1 : 88 ส่วนการสำรวจอย่างเป็นทางการของไทยในเด็กอายุ 0-5 ปีเมื่อปี 2547 พบ 1:1,000 หรือร้อยละ 0.1 โดยคาดว่าปัจจุบันไทยมีผู้ป่วยออทิสติกประมาณ 370,000 คนซึ่งปัญหาที่ผ่านมาพบว่าประชาชนยังเข้าใจเรื่องนี้น้อยทำให้การเข้าถึงบริการน้อยมากเพียงร้อยละ 15 ยืนยันว่าโรคนี้สามารถรักษาได้แต่ต้องช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสม.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเจษฎา โชคดำรงสุขออทิสติกผู้ป่วยสุขภาพจิต

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้