Thairath Logo
กีฬา

เอเชียรณรงค์ พ่อแม่สวมหมวกกันน็อกให้ลูก

Share :

อุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์มีจำนวนมาก และมีเด็กได้รับบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตก็มากด้วยเช่นกัน ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการไม่สวมหมวกกันน็อก จากช่องว่างของปัญหานี้ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) จึงจับมือกับ ชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) จัดทำโครงการ  “เอเชียสารวัตรห่วงหัว” เพื่อรณรงค์ให้ผู้ปกครองสวมหมวก กันน็อกให้แก่เด็กทุกครั้งที่ซ้อนรถจักรยานยนต์  โดยได้เปิดตัว โครงการฯ อย่างเป็น ทางการที่โรงแรมเรเนซองส์ เมื่อเร็วๆนี้

จุลพยัพ ศรีกาญจนา ผู้บริหารเอเชียประกันภัย 1950 กล่าวว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจประกันภัยมายาวนาน ทำให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องประกันภัยทุกประเภท โดยเฉพาะประกันภัยมอเตอร์ไซค์ 3+ (พลัส) จึงได้มีโอกาสศึกษาสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนพบว่าคน ไทยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะมากที่สุดถึง 26 ล้านคน จากตัวเลขที่จด ทะเบียนถูกต้อง และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกว่าร้อยละ 80 มาจากมอเตอร์ไซค์ และในส่วนของเด็กได้รับการป้องกันด้วยการสวมหมวกกันน็อกเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นตัว แทนภาคเอกชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้ปกครองหันมาให้ความสำคัญกับการสวมหมวกกันน็อก  เพื่อ ช่วยชีวิตลูกน้อย

ครอบครัว สมประสงค์–บัวชมพู สหวัฒน์ และ อภิชาติ– ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ์ ต่างพาลูกมาเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน.

ขณะเดียวกัน อภินรา ศรีกาญจนา ผู้บริหารฝ่ายกิจการองค์กรกล่าวว่า บริษัทจะ ดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องทุกปี โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้เด็กที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์  รวมถึง วัยรุ่นที่ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวก กันน็อก 100% โดยภารกิจในปีแรกของโครงการตั้งเป้า แจกหมวกกันน็อกเด็ก 100,000 ใบทั่วประเทศพร้อมออกโรดโชว์รณรงค์และให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของการสวมหมวกกันน็อกผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันชิงรางวัลค้นหาโรงเรียนหมวก กันน็อก 100% โดยมีเงินรางวัลสูงสุดถึง 100,000 บาท สนใจเข้าร่วมโครงการได้ที่เอเชียประกันภัย  โทร.0-2869-3399 ต่อ 1561 หรือทางเว็บไซต์ www.asiainsurance.co.th หรือชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ โทร. 0-2575-0044.

อ่านเพิ่มเติม...
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์หมวกกันน็อกเอเชียประกันภัย 1950มูลนิธิเมาไม่ขับ