Thairath Logo
กีฬา

คพ.เตือน 7 จว.เหนือยังเสี่ยงหมอกควัน

Share :

กรมควบคุมมลพิษเตือน 7 จังหวัดภาคเหนือ ยังมีปัญหาหมอกควัน แม่ฮ่องสอนยังครองแชมป์กระทบสูงสุด เตือนประชาชน โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมใกล้พื้นที่เกิดหมอกควัน...

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.57 นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)​ กล่าวว่า จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ วันนี้พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน แต่พบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในปริมาณที่สูงมากขึ้นจากเมื่อวาน (1 เม.ย.57) โดยพบว่าปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นกว่าวันก่อนหน้าทุกสถานี โดย 7 จังหวัดภาคเหนือยังอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังครองแชมป์ปัญหาหมอกควันสูงสุด สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กได้สูงถึง 252 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากค่ามาตรฐานที่ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ จังหวัดเชียงราย ตรวจวัดที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายได้  221 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่จังหวัดน่านตรวจวัดที่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่านได้ 174 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ 168 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และจังหวัดลำปางและลำพูน ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองอยู่ที่ 130 - 140 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทำให้จังหวัดเหล่านี้ยังคงเสี่ยงอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตร การเผาริมทาง และพื้นที่ป่า โดยหากมีความจำเป็นต้องเผาต้องขออนุญาตจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตปกครองท้องที่นั้นๆ ก่อนดำเนินการทุกครั้ง และต้องจัดทำแนวกันไฟและควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่นได้ และให้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ลักลอบเผา หรือขออนุญาตเผาแล้ว แต่ไม่จัดทำแนวกันไฟ หรือไม่ได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ถือครองจนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่นหรือลุกลามเข้าไปในเขตป่าโดยเฉียบขาดได้.

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
คพ.กรมควบคุมมลพิษหมอกควันภาคเหนือปัญหาหมอกควัน