Thairath Logo
กีฬา

ผู้ประกอบการข้าวถุง รับมือข้าวราคาตก หลังรัฐเร่งระบายต่อเนื่อง

Share :

ผู้ประกอบการข้าวถุงปรับแผนรับสถานการณ์ หลังรัฐบาลระบายข้าวต่อเนื่อง กระทบราคาข้าวในตลาดปรับลด...

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาล ได้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อราคาข้าวภายในประเทศ และยังมีผลกระทบในวงกว้างต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานในหลายส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นของลูกค้ากลับคืนมา โดยจะเน้นไปที่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าการขายกลุ่มค้าปลีก 

โดยในปี 2557 ได้ตั้งเป้ายอดขายลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมไว้ที่ 20% ของยอดขายทั้งหมด หรือราว 360 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนการขายในประเทศ 46% ต่างประเทศ 54% 

ทั้งนี้ จากกรณีของการเร่งเพาะปลูกข้าว ซึ่งจะทำให้คุณภาพตกนั้น ต้องยอมรับว่า ปัญหาดังกล่าวทำให้ข้าวในตลาดมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอกันเหมือนที่ผ่านมา จึงต้องอาศัยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมในการคัดข้าวคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้าวที่อยู่ในระดับที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

อย่างไรก็ตาม จากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ทำให้บริษัทปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ และส่งเสริมการบริโภคข้าวกล้อง ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูง เพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่รักสุขภาพมากขึ้น.  

อ่านเพิ่มเติม...
ข้าวราคาตกจำนำข้าวผลกระทบระบายข้าวคัดข้าวคุณภาพข้าว